אתר 15. בסקר התגלתה פזורת חרסים מהתקופה הרומית, ובחפירה לא התגלה ממצא קדום.  

 
אתר 16. במחשוף סלע גיר התגלתה מחצבת צור (כ-20 מ"ר; איור 2), ובה סימני חציבה של בולבוסי צור. נחשפו כלי צור שבורים, גרעינים, נתזים וגושים.
 
אתר 17. נחפרו שני ריבועים (2.5 × 10.0 מ'), ובהם נחשף קיר (W123; אורך 10 מ' ויותר, 1.2–1.3 מ' רוחב; איורים 3, 4), שנבנה על משטח סלע בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח משתי שורות של אבני גוויל גדולות ובתווך אבני גוויל קטנות; הוא השתמר לגובה נדבך אחד ונמשך אל מחוץ לתחום החפירה. בראש הקיר ובין האבנים התגלו מעט חרסים מהתקופה הרומית. נראה שהקיר קשור בפעילות חקלאית שנערכה בנחל בתקופה הרומית ושימש קיר של מדרגת עיבוד או גדר שהפרידה בין חלקות.
 
אתר 18. נחפרו ארבעה ריבועים, ובהם התגלו מחצבת צור ושרידי דרך. במחצבה (כ-25 מ"ר; איור 5) התגלוסימני חציבה של בולבוסי צור ושברי בולבוסי צור. חלקה הדרומי של המחצבה משופע לדרום, ובו התגלו הרבה כלי צור, נתזים ושברי צור, המתוארכים לתקופה הכלקוליתית. הדרך (כ-4 מ' רוחב) עוברת צמוד למחצבה מדרום, בכיוון מזרח–מערב (איור 6).היא תחומה בשני קירות, שהושתתו בחלקם על מילוי אדמה ובחלקם על הסלע ונבנו משורה של אבני גוויל גדולות ובינוניות מגיר (איור 7). הדרך נבנתה בחלקה מאדמה שהונחה על תשתית של אבני גוויל קטנות ובחלקה היא מנצלת משטחי סלע גיר (איורים 8, 9). בתשתית אבני הגוויל התגלו מעט חרסים שחוקים מהתקופה הרומית. הדרך קישרה כנראה בין היישובים בסביבה.
 
אתר 19. נפתח ריבוע חפירה אחד, ובו התגלה משטח מוגבה (2.0 × 2.5 מ'; איור 10), שנבנה על הסלע מנדבך אחד של אבני גוויל גדולות וביניהן אבנים קטנות. צדו המזרחי של המשטח נשען על קיר (איור 11), שנבנה מאבני גוויל בינוניות ללא חומר מלכד. בין אבני המשטח התגלו שני חרסים מהתקופה העות'מאנית.
 
אתר 20. נפתח ריבוע חפירה אחד (5 × 6 מ'). בסלע גיר קשה נחשף שקע טבעי רבוע, ובו אדמה שמעורבים בה אבני גוויל ושברי צור.