התקופה הרומית (המאות הב'–הד' לסה"נ). בחלק המערבי של הריבוע נחשף קיר (W2; איור 3), שהושתת על משקע של טרוורטין נקי מחרסים ושני פניו נבנו מאבנים שלוכדו בטיח-מלט אפור. הפן המערבי של הקיר נבנה באבני נארי בינוניות וקטנות, ואילו הפן המזרחי נבנה באבני גוויל קטנות מאוד וטויח, כנראה בשלב מאוחר, בטיח אפור בהיר-לבן. הפן המערבי עמוק יותר מזה המזרחי. הפן המזרחי הושתת בקצהו הדרומי על מילוי של חצץ בצבע חום-צלהב. הקיר נמשך לצפון-מזרח מחוץ לשטח החפירה. הוא נפגע מחתכי בדיקה טרם החפירה. בחלקו הדרומי חותך אותו קיר מאוחר (W7; להלן). מתחת למילוי החצץ נחשפה רצפה מהודקת (L12 ,L9; איור 4) עשויה מאדמת טרווטרין אפורה, חלוקי טרוורטין ואבני גוויל קטנות מבזלת; משולב בה בשימוש משני שבר לוח שיש. קטעים נוספים מרצפה זו התגלו בדרום הריבוע (L20 ,L19). הרצפה הושתתה על משקע של טרוורטין נקי מחרסים. מפלס הרצפה נמוך מהפן המזרחי המטויח של הקיר. אפשר שבמקור גם הפן המזרחי של קיר 2 היה עמוק יותר וכי הרצפה ניגשה אל הקיר בשלב שקדם לטיוחו. נראה שקיר 2 והרצפה הם חלק ממתקן ששימש בבית מגורים.

ממצא כלי החרס משלב זה כוללשברים קערת ETS (איור 1:5) וקנקנים (איור 6:5, 7) מהתקופה הרומית הקדומה וכלים מטיפוס כפר חנניה מהתקופה הרומית התיכונה, ובהם קערות מטיפוסים B3 (איור 2:5) ו-B1 (איור 3:5), קדרה (איור 4:5) וסיר בישול מטיפוס D4 (איור 5:5).
 
התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית (המאות הד'–הו' לסה"נ). בחלק הדרומי-מערבי של הריבוע נחשפו שרידים של בריכה פתוחה. נתגלה הקיר התוחם הצפוני של הבריכה (W7; גובה השתמרות 1 מ'; איור 6), שנבנה מאבני גוויל קטנות, רובן מגיר רך, שלוכדו בטיח-מלט אפור. הפן הפנימי, הדרומי, של הקיר טויח בשכבה עבה של טיח אפור, ובו חרסים מצולעים, ומעליה שכבת טיח אפור אטום למים, ובו חרסים כתושים. מדרום לקיר 7 נתגלתה תשתית של רצפה, שנבנתה מאבני גוויל קטנות ושטוחות שלוכדו בטיח אפור. מעל אבני התשתית נחשפה מפולת של אבנים, טיח אפור וחרסים, שהתמוטטו כנראה מקיר הבריכה. מעל לתשתית ובמפולת התגלו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הה'–הו' לסה"נ).
מצפון לשרידי הבריכה נחשף קטע מקיר רחב (W3), שנבנה צמוד לקיר 2 מהשלב הקדום. קיר 3 נבנה בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב מאבנים בינוניות וקטנות, חלקן אבני גוויל וחלקן אבנים מהוקצעות, שלוכדו בטיח אפור. הוא נבנה לתוך מילוי של חצץ דק והשתמר לגובה נדבך אחד. מדרום-מזרח לקיר 3 נחשף קיר נוסף (W14), שנבנה במקביל אליו מאבני בזלת בינוניות וקטנות, רובן אבני גוויל ומקצתן אבנים מהוקצעות; הוא הושתת על חצץ חום-צלהב. חלק מראשו של הקיר משופע לצפון-מערב ומטויח בטיח אפור בהיר, ואפשר שזהו סף של פתח שהיה קבוע בקיר. חלקו הצפוני של קיר 14 לא השתמר, ונראה כי הוא נשדד. נראה שקירות 3 ו-14 היו חלק מיחידה אדריכלית הקשורה לבריכה.
בחלק הדרומי-מזרחי של הריבוע נחשפו שני קירות (W27 ,W5), שנבנו בקו אחד בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח. קיר 27 הוא קיר קצר, שנבנה בבנייה יבשה מאבני גיר בינוניות וקטנות, חלקן מסותתות וחלקן גוויל; הוא ניגש אל קיר 14 ויוצר איתו פינה (איור 7). לקיר 5 שני פנים של אבני בזלת מסותתות, בינוניות וקטנות, ובתווך אבני גוויל קטנות; הוא ממשיך לדרום-מזרח, מחוץ לשטח החפירה. בין קירות 5, 14 ו-27 נתגלתה תשתית של רצפה עשויה מאבני גוויל קטנות הניגשת אל קיר 5 (איור 8). נראה שקירות אלו תחמו יחידה אדריכלית מרוצפת, שנבנתה במקביל לבריכה. הקצה הצפוני-מערבי של קיר 5 נבנה כמזוזה, המקבילה לקצה קיר 27; בין שני הקירות יש מרווח צר. המרווח שימש תעלה, שכן נתגלה בו טרוורטין המעיד על זרימת מים.נראה כי תשתית אבני הגוויל הקטנות שימשה גם תשתית לתעלה זו. סמוך לתעלה ומצפון-מזרח לה נתגלו שברי צינור חרס, אולי של מרזב שהיה קבוע בין הקירות והוביל מי נגר אל התעלה וממנה אל הבריכה. סמוך לפינת קירות 14 ו-27 ממערב נחשפו שני לוחות בזלת צמודים זה לזה (איור 9); על הלוחות ועל ראשי הקירות בפינה נתגלה טרוורטין.
נראה כי השטח שמצפון לקיר הבריכה (W7) שימש מעבר צר להליכה על שפת הבריכה, וכי מעבר זה נמשך לדרום-מזרח, אל השטח שמדרום לקירות 5 ו-27. בקצה הדרומי-מזרחי של המעבר נחשפה תשתית רצפה עשויה מאבני גוויל קטנות, הניגשת אל קיר 5.
בשרידים משלב זה התגלה ממצא כלי חרס מהתקופה הביזנטית, הכולל שלוש קערות (איור 8:5–10) וקנקן (איור 11:5).
 
מן החפירה עולה כי ראשית ההתיישבות באתר בתקופה הרומית, כנראה במאה הב' לסה"נ. בשלב מאוחר, כנראה במאה הד' לסה"נ, נבנו במקום בריכה ומבנים הקשורים אליה. אפשר שהבריכה שימשה לאגירה, והיא התמלאה ממי נגר ואפשר שהיא הוזנה במים ממערכת האמות של העיר סקיתופוליס. ייתכן גם שהבריכה שימשה לרחצה ואז אולי המבנים הסמוכים אליה הם מבני מגורים. נראה שהבריכה פעלה עד סוף המאה הו' לסה"נ.