בחפירה נחשף קיר שנבנה מאבני גוויל בכיוון דרום-מזרח–צפון-מערב (W100; כ-15 מ' אורך; איורים 2–4). מן הקיר נחשפו שלושה נדבכים; נדבך רביעי החל להיחשף לקראת תום החפירה. נראה שהקיר שימש סכר במפגש שני ערוצי הנחל הנמשכים דרומה. במהלך החפירה התגלתה כמות דלה של חרסים שחוקים, המתוארכים ברובם לתקופה הביזנטית, ופסולת תעשיית צור, שמקורם בסחף. הקיר שנחשף בחפירה הוא חלק משרידי הפעילות החקלאית שהתקיימה באזור שפלת השומרון.