בחפירה זוהו חמש שכבות עיקריות (1–5). (1) השכבה המאוחרת ביותר כוללת אדמת סחף חומה (כ-1 מ' עובי), ובה ממצא מעורב, הכולל חומר מימינו. (2) שכבה של אדמת חרסית שחורה ודחוסה (כ-0.5 מ' עובי), ובה התגלו שרידים מהתרבות הנטופית. (3) שכבה של חול גס גרגר (0.1–0.4 מ' עובי) עשירה בפריטי צור ובעצמות בעלי חיים, ובה התגלו שרידים מהתרבות הכבארית. (4) שכבה סטרילית של אדמת חרסית חומה (0.2 מ' עובי) עשירה בגבישי קלציום קרבונט קטנים. (5) השכבה הקדומה ביותר כוללת אדמת חרסית חומה (כ-0.8 מ' עובי), ובה אבני גיר ואבני צור שחוקות כתוצאה מסחף.

 
שטחים D ו-G (איור 2)
התרבות הכבארית. בשטח G זוהו אזורי פעילות הקשורים לסיתות צור ולביתור בעלי חיים (איורים 3, 4). באזורי הסיתות התגלו כמויות גדולות של גרעיני צור, פסולת גרעין, מקבות וסדנים — אבני גיר קשות שהונחו על צדן הרחב. באזורי הביתור התגלה ריכוז גבוה של עצמות בעלי חיים וכלי צור ששימשו לחיתוך ולעיבוד עורות, כגון סכינים שלהם גב ומגרדים. כן התגלו באזורי הביתור אבני גיר שטוחות, ששימשו כנראה לוחות חיתוך או בתהליך הפקת מח עצם. בשטח D התגלו מתקני אבן במגוון צורות וגדלים, שנחפרו אל תוך השכבה העשירה בצור ובעצמות. שלב התיישבות קדום זה מתאפיין בכלי כתישה וכלי שחיקה מבזלת (איור 5), המעידים על עיבוד מזון צמחי. מכלול הצור משלב זה אופייני לתרבות הכבארית ומתאפיין במיקרוליתים שאינם גיאומטריים, ובהם להבונים שלהם גב קמור, להבונים שלהם גב וקטימה (חודי כבארה) ומיקרו-חודים (איור 6). תיארוך זה נתמך בשתי בדיקות פחמן 14 שזמנן סביב 23,000 שנים לפני זמננו.
 
התרבות הנטופית. באדמת החרסית השחורה נחשפו עדשה של אדמה חולית חומה בהירה, עשירה בגושי פחם קטנים; קטע של קיר, שנבנה מאבני גיר בינוניות וקטנות, ובו משולבת קרן של שור בר; ומתקן, שנבנה מאבני גיר גדולות ושטוחות, שחלקן הונחו בצורה אנכית, וביניהן שולבה קרן של שור בר (איור 7). התגלו סהרונים (איור 8), כלי בזלת, ובהם כלי כתישה מעוטר (איורים 9, 10), ופריטים מעוטרים אחרים. שלוש בדיקות פחמן 14 תיארכו את השכבה ל-14,000 שנים לפני זמננו בקירוב, ראשית התרבות הנטופית.
 
שטחים E ו-F (איור 11)
התרבות הכבארית. בשטח E נחשפו מתקני אבן, ובהם הובחנו שני שלבי בנייה. בשלב הקדום נבנו המתקנים על תשתית של אדמת חרסית חומה עשירה בגבישי קלציום קטנים. בשלב המאוחר נחפרו המתקנים אל תוך מפלס של חול גס גרגר, עשיר בפריטי צור ובשברי עצמות. מכלול הצור כולל מיקרוליתים שאינם גיאומטריים וגרעיני להבונים. כן התגלו כלי כתישה מאבן גיר ומבזלת, כלי גיר מסותתים (איור 12) ופריטי אמנות. בבור בדיקה שנחפר בשטח F נחשפו שתי שכבות עשירות בצור ובעצמות בעלי חיים (איור 13), ייתכן שאחת מהן היא המשך השכבה מהתרבות הכבארית בשטח E.
 
התרבות הנטופית. בשטח F נחשפה עדשה של אדמת חרסית עשירה בגבישי קלציום קרבונט, שהוקפה בכמה אבנים גדולות; ייתכן ואלה שרידי בקתה (איור 14). מעל לעדשה התגלה חול גס גרגר, ובו הרבה פריטי צור ועצמות בעלי חיים.
 
האתר מן התקופה האפיפליאוליתית שנחשף בחפירה כלל שתי שכבות יישוב, מהתרבויות הכבארית והנטופית. באתר הובחנו ארגון מרחבי, ניצול מזון ממקורות שונים ושימוש בטכנולוגיות מגוונות לניצול כמה חומרי גלם. כן התגלו פריטי אמנות, המלמדים על מורכבות חברתית כבר בשלב הקדום של התקופה, כ-10,000 שנים לפני התיישבות הקבע והמעבר לחקלאות באזור הלבנט.