קירזנר ד' 2014. שער העמקים (א'). חדשות ארכיאולוגיות 126.