מודיעין

חגית טורגה
22/10/2015
דוח סופי

בחודש אוגוסט 2013 נערכה חפירת הצלה בשכונת קייזר דרום במודיעין (הרשאה מס' 6868-A; נ"צ 200225-73/644712-34; איור 1), לקראת סלילת כביש. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון, נוהלה על ידי ח' טורגה, בסיוע י' עמרני (מנהלה), מ' קונין וא' האג'יאן (מדידות וסרטוט), מ' היימן (GPS), א' פרץ (צילום), מ' שויסקיה (ציור כלי חרס) וי' נגר (אנתרופולוגיה פיזית).

התגלתה מערת קבורה חצובה בסלע קירטון רך (1.45 × 4.35 מ', 1.1 מ' עומק; איורים 2, 3). היא נפגעה על ידי כלי מכני ורק חלקה הדרומי השתמר. אל המערה מוליך פיר אנכי (L101; קוטר 0.75 מ', עומק 1.15 מ'), שנחצב בסלע נארי קשה. בקרקעית המערה נחצבה גומחה בסלע נארי (L104; קוטר 1.3 מ', עומק 0.89 מ'), ובה התגלו מעט שברי גוף של קנקן. על קרקעית המערה (L103) נחשף פיטס (איורים 4:4; 5), המונח על צדו ומתוארך לתקופת הברונזה התיכונה 2ב'. המערה הייתה מלאה לכל גובהה באדמת סחף חומה כהה (L102), ובה התגלו שברים של שלושה קנקנים מאותה תקופה (איור 1:4–3) וכן מעט עצמות. העצמות כוללות בעיקר עצמות בעלי חיים ומעט עצמות אדם שהשתמרותן גרועה. עצמות האדם כוללות שברי קנים של עצמות ארוכות, שמתוכן זוהו עצמות רדיוס ואולנה ועצם מטהקרפלית. נראה כי אלה הן עצמות של פרט בוגר. המערה מתוארכת על סמך הממצא הקרמי לתקופת הברונזה התיכונה 2ב', ובה התגלו עצמות של נקבר אחד לפחות וחפצי מנחה. מערות דומות מתקופה זו נחשפו לרוב כחלק משדה קבורה, ועל כן אפשר שבאזור יתגלו מערות קבורה נוספות.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version