ישראלי ע' 1979. בקעת בית הכרם ויישוביה: גישה חבלית. נהריה.
 
שטרן ע' 2006. ח' אל-קברה. חדשות ארכיאולוגיות 118.