בצדדים הדרומי והמזרחי של המחצבה התגלו חציבות רדודות (0.15 מ' עומק מרבי); נראה כי החציבות בצד מזרח הן תעלות לניתוק אבנים (איור 4). אפשר שהחציבות שבצד הדרומי (L200) הן מתקנים — משטחים קטנים לעיבוד תוצרת חקלאית (איור 5). בצד הצפוני של המחצבה התגלו חציבות עמוקות יותר (כ-0.3 מ' עומק), הנמשכות לכיוון צפון-מזרח וצפון-מערב אל מחוץ לשטח החפירה. בחפירה התגלו מעט חרסים לא אינדיקטיביים ומעט אבני פסיפס תעשייתי. ייתכן שהמחצבה שימשה את תושבי האתר בג'בל אבו ע'ניים, ואם אכן כך היה הרי שזמנה בתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה.