שטח A (איורים 3, 4). נחשפה ערמה של אבני שדה קטנות מסוקלות (L100; כ-6.5 × 9.0 מ', כ-0.3 מ' גובה), התחומה ממערב בשורת אבני שדה גדולות ובינוניות (W10). האבנים נערמו על סלע האם ועל אדמה שהצטברה בשקעים טבעיים בסלע (L101).

 
שטח B (איורים 5, 6). נחשפו שרידי מבנה לא סימטרי (6.50 × 8.15 מ'), שנבנה בחלקו על סלע האם המשופע למערב ובחלקו על הצטברות דקה של אדמה על הסלע. קירות המבנה (W23–W20) נבנו באבני גוויל גדולות ובינוניות, מהוקצעות מעט, והשתמרו לגובה נדבך אחד עד שניים. חלקו הצפוני של המבנה מחולק בקיר מחיצה דל (W24), הניגש אל קיר 20. קיר המחיצה נבנה משורת אבני שדה בינוניות, ובניגוד לקירות החיצוניים של המבנה הוא נבנה על הצטברות עבה של אדמה ועל כן אפשר שהוא נבנה בשלב שימוש מאוחר במבנה. אפשר שהמבנה שימש מכלאה או מגדל שדה.
 
שטח C (איורים 7, 8). נחשף קטע מדרך חקלאית בכיוון כללי מזרח–מערב (L301; רוחב כולל ממוצע 4.4 מ'). הדרך ניכרת לאורך כ-150 מ' על פני השטח, והיא אחת מיני רבות הפרוסות באזור. הדרך תחומה בשתי שורות של אבני גוויל במגוון מידות, שהונחו על פני השטח ללא עבודות הכנה; חלק מהאבנים הונחו על סלע האם וחלקן על הצטברות אדמה. בין שתי שורות האבנים התגלתה הצטברות של אדמה על הסלע, ללא תשתית כלשהי. הדרך משופעת בהתאם לשיפוע המדרון ממזרח למערב.