מהשכבה הקדומה נחשפה רצפת טיח (F106) שהונחה על תשתית אבנים בינוניות וקטנות וביניהן חומר צהבהב גרוס (L107). לאחר פרוק קטע מתשתית הרצפה נחפרה אדמה חולית בגוון חום בהיר, ללא חרסים. ברצפה 106 הובחנו לפחות ארבעה שלבים של תיקוני טיח (איור 3), בהם חלוקי נחל קטנים וחומר מליטה בגוון חום-אפור. במילוי מעל הרצפה (0.3 מ' עובי) נמצאו שברי גוף של כלי חרס אחדים מן התקופה העבאסית ושפת קדרה (L105 – איור 1:4). על גבי מילוי זה הונחה רצפת טיח נוספת (F104), שיש לשייכה לשכבה המאוחרת. תשתית רצפה זו הייתה באיכות פחות טובה ולא כללה תיקוני טיח כלל (איור 5). להצטברות מעל רצפה 104 (L102) גוון חום בהיר ונמצאו בה מעט כלי חרס, בהם קערה מזוגגת (איור 2:4) וידית פך (איור 6:4), שתוארכו גם הם לתקופה העבאסית. מעל שכבה זו נמצאו בפני השטח (L101) שני קנקנים (איור 3:4, 4) ופך (איור 5:4) שתוארכו לשלהי התקופה העבאסית, ללא ממצא ארכיטקטוני. בדל קיר (W103) שנבנה על גבי הצטברות 102 שייך אולי לשכבה נוספת שלא הובחנה בוודאות.

 
בניית המסגד הלבן מיוחסת לסלימאן אבן עבד אלמלכ ומתוארכת לראשית המאה הח' לסה"נ. בחפירות שנערכו במסגד (רוזן-איילון תשס"ח ור' שם הפניות ודיון) לא נמצאו שכבות ושרידים המתוארכים לתקופה זו. גם בחפירה הנוכחית, שהגיעה עד לחול הטבעי של העיר נעדרו שכבות מן התקופה האומיית.