באזור היישוב שדה דוד, ממזרח לכביש 352 ומצפון לשדרות, נערכו בעבר סקרים ארכיאולוגיים אחדים (רישיונות מס' S-486/2014 ;S-46/2008). בעבר עובד השטח מסיבית לחקלאות.
בחודש יוני 2014 נערכו חיתוכי בדיקה בעקבות עבודות פיקוח שנעשו במהלך עבודות פיתוח והתגלו בהם מצבורי כלי חרס.
בחפירה התגלו מבנה קבר קמרון (איור 2) ושני קברי ארגז (איור 3).