בחפירה הנוכחית נפתחו שני ריבועים צמודים זה לזה בציר צפון–דרום (איור 2). פני השטח הוסרו באמצעות כלי מכני עד עומק 0.2 מ', ונתגלו שרידים המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת. נחשפו שרידים של דרך עתיקה (9 מ' אורך, כ-2.5 מ' רוחב), שכיוונה הכללי צפון–דרום. תשתית הדרך בנויה אבני שדה מגיר לא מהוקצעות ובמגוון גדלים, שהונחו על שכבת חרסית (L17; איור 3). חתך שנפתח בחלק הצפוני של שטח החפירה (L25) מלמד כי האבנים הונחו בשתי שכבות לפחות. את תשתית הדרך תוחמים שני קירות (W20 ,W12), הבנויים בנייה יבשה מאבני שדה בינוניות–גדולות שהושתתו על שכבת החרסית והשתמרו לגובה שני נדבכים (איור 4).
הממצא הקרמי כולל מעט שברי גוף של כלי חרס המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת.