שטח החפירה נמצא 100 מ' ממערב למחלף עין תות, על המדרון המערבי של גבעה (נקודת טריאנגולציה N-568 צפון-מזרח) שעליה שרידי היישובים שנחשפו בחפירות הקודמות. נפתחו ארבעה ריבועים (D9 ,D3 ,C11 ,C10; איור 2). בשני הריבועים הצפוניים-מערביים (C11 ,C10) תועד גל סיקול (W103; רוחב 3.5 מ') שכיוונו צפון-מערב–דרום-מזרח. גל הסיקול מושתת על סלע האם, והוא עשוי מאבני גוויל קטנות ובינוניות התחומות בצפונו ובדרומו בשורה של אבני גוויל בינוניות. בשני הריבועים הדרומיים-מזרחיים (D9 ,D3) נחשף סלע טבעי שפניו מחורצים (L108 ,L104; איור 3).

 
גל הסיקול והקרבה למעיינות, מעידים על פעילות חקלאית באזור זה.