נהריה, רחוב רמז

יואב לרר
12/08/2015
דוח סופי

בחודש ספטמבר 2014 נערכה חפירת בדיקה במגרש ברח' רמז 25 בנהריה (הרשאה מס' 7211-A; נ"צ 208860-75/767570-90; איור 1) לקראת הקמת מבנה מגורים חדש. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון משפחות לינג וקורן, נוהלה על ידי י' לרר (צילום), בסיועם של ב' זידאן (מנהלה), י' חושקר (ניהול שטח, מדידות וסרטוט), ד' פורוצקי (תכנית) ופועלים מהכפר מג'ד אל-כרום.

בחפירות ברח' רמז 23 ו-27 שנערכו בעבר נחשפו קטעים מכביש מהתקופה הרומית שהוביל מאנטיוכיה לעכו-פתולימאיס (מאיאר תשמ"ו; יתאח תשנ"ח).
בחתכי בדיקה שנערכו טרם החפירה אותרו מפלסי אבנים ושברי כלי חרס בעומק 2.3 מ'. בשטח החפירה (50 מ"ר) נחשפו מפלס של סלע כורכר טבעי (איורים 2, 3), שעליהם פזורים שברי כלי חרס מהתקופה הפרסית. לא נמצאו שרידים מהכביש הרומי. מממצאים אלה נראה כי בתקופה הפרסית היו פני השטח גלויים, וכי את תוואי הכביש הרומי יש לחפש בשטח שממזרח למגרש ברח' רמז 25.

 


 

יתאח מ' תשנ"ח. נהריה. חדשות ארכיאולוגיות קח:15–16.
 
מאיאר י' תשמ"ו. הדרך הרומית בגליל המערבי. בתוך מ' ידעיה, עורך. קדמוניות הגליל המערבי: קובץ מאמרים. תל אביב. עמ' 364–372.
הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version