ממצא כלי חרס

ליאורה פרויד
 
החרסים שהתגלו בחפירה שחוקים ועל כן היה קשה להבחין עליהם בחיפוי או מירוק. 23 מהחרסים אינדיקטיביים, רובם שברים קטנים של קערות ופכים (איור 1:6–13) ומקצתם קנקן תושבת (איור 14:6) ונר (איור 15:6) שלהם פרופיל כמעט מלא. המכלול כולו מתוארך לתקופת הברזל 2ב', אך על סמך ההקבלות שנמצאו לקנקן התושבת ולנר (להלן) נראה כי יש לתארך את המכלול לחציה הראשון של המאה הח' לפסה"נ.
 
קערות. התגלו קערה שטוחה הנפוצה ביהודה בתקופת הברזל 2 (איור 1:6), שדומות לה התגלו בשכבה 12 בעיר דוד (De Groot and Bernick-Greenberg 2012: Fig. 4.1:14–16) ובשכבה III בלכיש (Zimhoni 2004b: Fig. 26.12:7–9); קערה שלה דופן ישרה נוטה החוצה (איור 2:6), שדומות לה התגלו בשכבות 10–12 בעיר דוד (De Groot and Bernick-Greenberg 2012: Fig. 4.2:9, 10); קערות מזוות שלהן שפה מפושקת כלפי חוץ (איור 3:6–6) ועל חלקן (איור 5:6, 6) שרידי חיפוי ומירוק, שדומות להן התגלו בשכבה B12 בשטח E בעיר דוד (De Groot and Bernick-Greenberg 2012: Figs. 4.1:8; 4.48:13–16), בשכבה IV בלכיש (Zimhoni 2004a: Fig. 25.45:11–13) ובתל עיטון (Katz and Faust 2012: Fig. 7:7); קערה (איור 7:6), שכמוה התגלו בשכבה III בתל לכיש (Zimhoni 2004b: Fig. 26.3:23); וקערה שבבסיסה ניכרים סימני ניתוק של חבל (איור 8:6).
 
פכים. התגלו פכים שלהם צוואר רחב ושפה מעובה שחתכה משולש (איור 9:6, 10), שכמוהם התגלו בשכבה 12 בעיר דוד (De Groot and Bernick-Greenberg 2012: Fig. 4.28:10); פכים שלהם שפה פשוטה או מעובה מעט וצוואר צר (איור 11:6, 12); ופך שלו גוף מוארך ובסיס שטוח, והיה נפוץ בתקופת הברזל 2 (איור 13:6), שדומים לו התגלו בשכבה III בלכיש (Zimhoni 2004b: Fig. 26.16:2) ובשכבה 12 בשטח E בעיר דוד (De Groot and Bernick-Greenberg 2012: Fig. 4.4:12).
 
קנקן תושבת (איור 14:6). לקנקן שתי ידיות מנוגדות היוצאות מהשפה, אחת מהן היא ידית התושבת, ושתי ידיות מנוגדות נוספות היוצאות מהצוואר. לפי החלק התחתון נראה שגופו היה מוארך. בסיס הקנקן טבעת. טיפוס זה מוכר משכבות של המאה הח' לפסה"נ, אך מתחיל להופיע כבר בסוף תקופת הברזל 2א' (Herzog and Singer-Avitz 2004:213). בשכבה 12 בעיר דוד נמצא קנקן מעוטר, שמיקום ידיותיו דומה לזה שבקנקן שהתגלה באתר (De Groot and Bernick-Greenberg 2012:86, Fig. 4.28:21). בשכבה III בתל לכיש נמצאו שני קנקנים דומים, לאחד גוף מוארך (Zimhoni 2004b: Fig. 26.42:9) ולאחר גוף מעוגל (Zimhoni 2004b: Fig. 26.34:9). בשכבה IV בתל לכיש נמצא קנקן תושבת שלו ידיות היוצאות מהשפה (Zimhoni 2004a: Fig. 25.44:10). בתל עירא נמצאו שני קנקני תושבת בקבר (T15) המתוארך למאות הט'–הח' לפסה"נ (Beit-Arieh 1999: Fig. 4.33:23, 24); מיקום הידיות של שני קנקנים אלה זהה לזה שבקנקן שהתגלה באתר, לעומת זאת בקנקנים משכבה VII בתל עירא המתוארכת לשלהי המאה הח' לפסה"נ, כל הידיות יוצאות מהשפה או סמוך לה (Freud 1999: Figs. 6.59:18; 6.74:24, 25; 6.85:1). קנקנים דומים נמצאו גם בתל נצבה (Wampler 1947: Pl. 30:524–626), בתל א-סאפי/גת בשכבה 2A המתוארכת לתקופת הברזל 2 (Avissar and Maeir 2012:372, SJ 504) ובתל עיטון (Katz and Faust 2012: Fig. 10:4, 5). במגידו נמצא קנקן תפוח שלו ארבע ידיות היוצאות מהצוואר. קנקן זה מיוחס 3H שראשיתה בסוף המאה הט' או ראשית המאה הח' לפסה"נ וסופה בחורבן המיוחס לתגלת פלאסר (Finkelstein, Zimhoni and Kafri 2000: Fig. 11.46).
 
נר (איור 15:6). לנר בסיס מעוגל, והוא נפוץ יותר בשכבות המתוארכות לסוף תקופת הברזל 2א', אך נמצא גם בשכבות המתוארכות לתקופת הברזל 2 (המאה הח' לפסה"נ). נרות דומים התגלו בשכבה III בתל לכיש (Zimhoni 2004b: Fig. 26.36:8), בקבר 15T בתל עירא (Beit-Arieh 1999: Fig. 4.33:21) ובשכבה 3A בתל א-סאפי/גת המתוארכת לסוף תקופת הברזל 2א' (Shai and Maeir 2012:342–343, Pl. 14.18:4, LP2 ).
 
ממצא עצמות
יוסי נגר
 
בהצטברות העליונה של אדמת הטרה-רוסה בחדר הקבורה (L100) התגלו מעט שברי דיאפיזות של עצמות ארוכות, מהן זוהו זרוע (Humerus) ושוקית (Fibula). כן, זוהתה עצם מטהטרסלית. בהצטברות התחתונה של אדמת הטרה-רוסה בחדר הקבורה (L103) התגלו שבר של עצם כיפת הגולגולת ומעט שברי עצמות פוסטקרניאליות, מהן זוהו שוקית, עצם בריח וצלע. השתמרות העצמות גרועה, אך על פי פרופורציות העצמות נראה שאלה פרטים בוגרים.