לא נתגלו בסקר שרידים ארכיאולוגיים מלבד חרסים מעטים של כלי עזה.