שטח A

ריבוע A1. נחשף קיר (W20; אורך חשיםה 2.5 מ', רוחב 0.63 מ'; איורים 3, 4), שהשתמר לגובה נדבך אחד, בנוי מאבני גוויל גדולות ובינוניות שביניהן אדמת חמרה. נמצאו חרסים אחדים שחוקים, שנסחפו כנראה מהתל הסמוך.
ריבוע A2. נחשפה רצפה או תשתית של מתקן עגול (L39; כ-8 מ' קוטר; איור 5) ששימש אולי ממגורה. הרצפה, שחלקה המזרחי נפגע, בנויה מאבני גוויל קטנות מוקפות בחלקן באבני גוויל גדולות. במילוי שמעל הרצפה נמצאו חרסים, רובם שברי גוף של כלי חרס המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה, המאות הא'–הב' לסה"נ.
ריבועים A6–A3. לאורך כ-30 מ', נחשפו קטעי רצפה (L53; איורים 6, 7) מאבני גוויל קטנות ובינוניות; ייתכן כי שימשה משטח עבודה. הרצפה נפגעה כנראה מעיבוד חקלאי והשתמרותה גרועה. בחלקה הצפוני אפשר להבחין בשני שקעים רדודים (L43– קוטר 1.5 מ', עומק 0.08 מ'; L44 – קוטר 1.3 מ', עומק 0.08 מ'), שסביבם הונחו אבני גוויל גדולות. בחפירת הרצפה נמצאו חרסים, בהם קדרות בישול (איור 1:8–4) וקנקני שק (איור 7:8, 8) המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה, המאות הא'–הב' לסה"נ. בריבוע A6, נוסף על קטעי הרצפה, נחשפו שרידי מתקן עגול (L46), שממנו שרדה הדופן הצפונית, בנויה מנדבכים אחדים של אבני גוויל קטנות.
 
שטח B
ריבוע B1. נחשפו שרידים של שני קירות (W33 ,W24; איורים 9, 10) היוצרים פינה. מקיר 33 (2.2 מ' אורך חשיפה, 0.7 מ' רוחב מרבי) שרד נדבך אחד, בנוי מאבני גוויל בינוניות; הקיר נהרס ברובו, אך נראה שחלקו המערבי מתעגל. אל קיר 33 נצמד מדרום קיר דל מתעגל (W110), בנוי מנדבך אחד של אבני גוויל קטנות ועליו שרידי טיח, כנראה שריד של מתקן. מקיר 24 (4.8 מ' אורך חשיפה, 0.7 מ' רוחב מרבי) שרד נדבך אחד, בנוי מאבני גוויל במגוון גדלים. אל הקירות ניגשה ממערב ומדרום רצפה מאבני גוויל קטנות, ששרדה בחלקה (L54). על הרצפה נמצאו סיר בישול (איור 5:8), מכסה (איור 6:8) ושבר של נר דיסקוס (איור 9:8), המתוארכים למאות הא'–הב' לסה"נ.
ריבוע B2. נחשף קיר (W36; אורך חשיפה 3 מ', רוחב מרבי 0.85 מ'), ששרד לגובה שני נדבכים, בנויים משתי שורות של אבני גוויל גדולות שביניהן מילוי של אבנים קטנות. הקיר הושתת על שכבת אבני גוויל קטנות. אל קיר 36 ניגש מדרום קיר (W111; איור 11), אולי שריד של מתקן עגול, בנוי מאבני גוויל קטנות שביניהן אדמה.
ריבוע B4. נחשף קיר (W81; אורך חשיפה 3.8 מ', רוחב מרבי 0.65 מ'), שהשתמר לגובה נדבך אחד, בנוי מאבני גוויל קטנות ובינוניות, ללא חומר מלכד. הקיר נהרס ברובו, אך נראה שהיה בנוי משתי שורות של אבני גוויל, ואולי הוא המשכו של קיר 36. בדרום-מזרח הריבוע, נחשפה רצפה (L86; איור 12) בנויה מאבני גוויל קטנות שביניהן אדמת חמרה. הרצפה תחומה בחלקה המערבי בקיר מתעגל, בנוי מאבני גוויל קטנות (W112). בצפון-מערב הריבוע, נחשף קיר, אולי חלק ממתקן עגול (W101), הבנוי מאבני גוויל בינוניות.
ריבוע B5. נחשפו שרידים של שני קירות (W92 ,W91; איור 13) היוצרים פינה. קיר 92 צמוד לקיר 111.
ריבוע B6. נחשפו שני קירות (W85 ,W74; איור 14). קיר 74 (כ-1.2 מ' אורך חשיפה, 0.65 מ' רוחב) בנוי מנדבך אחד של אבני גוויל בינוניות וגדולות, שהונחו ברישול וללא חומרי מליטה; הקיר נמשך מזרחה, מחוץ לשטח החפירה. מדרום לקיר נחשפו שרידים של רצפת טיח (L94). קיר 85 (3.3 מ' אורך חשיפה, 0.74 מ' רוחב) בנוי משתי שורות של אבני גוויל במגוון גדלים וללא חומרי מליטה; הקיר נמשך דרומה, מחוץ לשטח החפירה.
ריבוע B7. בחלקו המערבי של הריבוע נמצאו אבני גוויל אחדות.