האתרים

שטח A. בגבעה הדרומית התגלה מקבץ של ערמות אבנים, המרוחק כ-500 מ' מצפון-מערב למצד תמר וצופה אליו. כל הערמות נחפרו, ובחמש מהן (L8–L5 ,L1; איור 3) התגלו שרידי בנייה. מתחת לערמת אבנים 1 התגלה קבר מלבני שנחצב בסלע (1.5 מ' עומק). הקבר תחום בחלקו העליון בנדבך אחד של אבני שדה. חלק מהקבר נחפר בעבר. מתחת לערמת אבנים 5 התגלו שני קירות שנבנו מאבני שדה ויוצרים פינה. יחד עם מחשוף סלע מחורץ יוצרים הקירות צורה של מלבן. מתחת לערמות אבנים 6–8 נחשף מעגל של חמש-שש אבנים, הנשענות זו על זו. בפירוק מעגלי האבנים לא התגלו ממצאים. על פני השטח נאספו מעט שברי גוף שחוקים של סירי בישול וקנקנים מהתקופה הביזנטית.
 
שטח B. בגבעה הצפונית התגלה מקבץ של ערמות אבנים. 11 מהערמות נחפרו (L33–L31,L26–L23 ,L22B ,L22A ,L22 ,L17; איור 4), ובבסיס של רובן לא התגלתה בנייה. מתחת לערמות 22, 23 ,22B ,22A ו-31 התגלו מעגלי אבנים וקטעי קירות (איור 5). בחפירת ערמה 22B התגלה ראש חץ מהתקופה הניאוליתית. על פני השטח לוקטו שברים אחדים של סיר בישול מהתקופה הביזנטית ופריטי צור אחדים (להלן).
 
שטח C. בגבעה הצפונית התגלה מקבץ של 11 ערמות אבנים (L19–L12; איור 6); כולן נחפרו. הערמות סדורות במתאר דמוי פרסה, הפתוחה לכיוון מזרח, אל רום הגבעה. בחפירת ערמות 12–17 התגלו מבנים מעוגלים (כ-2 מ' קוטר; איורים 7, 8), שנבנו מנדבך אחד של אבני גוויל בינוניות. כל המבנים הללו עגולים, פרט לאחד סגלגל (L16; איור 9). במבנים לא התגלתה כל הצטברות, ואין הבדל בין פני השטח לקרקע שנחפרה עד לגובה בסיסי הקירות בתוך המבנה. על פני השטח התחום בערמות האבנים (900 מ"ר) נאספו פריטי צור רבים, ואילו בחפירת הערמות עצמן התגלו רק פריטי צור אחדים (להלן).
 
במדרון הצפוני של הגבעה הדרומית נחפר קבר מלבני, שנבנה על משטח סלע גדול מנדבך אחד של אבני גוויל בינוניות (L11; אורך 2.5 מ', רוחב פנימי 0.35 מ', רוחב חיצוני 0.8 מ'; איור 10). בתוך מילוי אדמה בחלק המזרחי של הקבר התגלתה מצבת אבן מוארכת (כ-0.5 מ' אורך), מסותתת בחלקה. לא התגלו ממצאים.
 
במדרון המערבי של הגבעה הצפונית, ממערב לשטחים B ו-C, וכן במדרון המערבי של הגבעה הדרומית,ממערב לשטח A, נחפרו ערמות אבנים נוספות, אך לא התגלו בהן בנייה או ממצאים.
 
ממצא הצור
בשטח A לא התגלו כלל פריטי צור. בשטח B התגלו מעט פריטי צור, החשוב שבהם הוא ראש חץ שבור מטיפוס הרצליה מהתקופה הניאוליתית הקרמית (מאתר 22B; איור 1:11). עוד התגלו בשטח B גרעין נתזים-להבים מעורב (איור 2:11), טבלת גרעין (איור 3:11) ושני מגרדים על נתז שלהם שברור צדי לא אחיד (איור 4:11, 5).
בשטח C נאספו על פני השטח שבין ערמות האבנים 181 פריטי צור (טבלה 1), שעיקרם (כ-78%) גושים ושבבים. מקצת הפריטים כוללים פסולת צור, ובה נתזים ולהב אחד (כ-17%), וכן שבעה כלים וגרעין אחד. הכלים כוללים מגרד אחד (איור 1:12), גרעין נתזים שבור (איור 2:12) וחמישה כלי אד-הוק של שברורים לא אחידים על נתזים (איור 3:12–6). הצור כהה, עם פיצוצי חום, והפריטים שחוקים ופגועים מדריכה. ממצא של 181 פריטי צור בשטח של כ-900 מ"ר הוא פזורת דלילה מאוד, דלילה אף מפזורות פריטי הצור באתרי חניה זמניים של נוודים, ולכן נראה כי פזורת זו אינה חלק משרידים של פעילות באתרה. נראה כי השטח התחום בין האתרים בשטח C שימש בדורות האחרונים מכלאת גמלים, שהכנתה פגעה בשרידים ובממצאים הקדומים בשטח. פרט לממצא הצור שהתגלה בשטח התחום בערמות האבנים התגלו בשטח C גם פריטים אחדים בחפירת ערמות האבנים עצמן; רוב הפריטים התגלו על פני השטח של הערמות. בשתי ערמות האבנים שבאתר 13 התגלו גרעין נתזים אחד ולו שני משטחי נקישה וכן שלושה שבבים, בערמה 14 התגלה נתז אחד ובערמה 19 התגלו שני גושים ונתז שבור אחד.
 
טבלה 1. שטח C, פריטי צור מהשטח שבין ערמות האבנים
הפריט
אחוזים
כמות (N)
גושים ושבבים
גושים
47
66
שבבים
53
75
סה"כ גושים ושבבים
100
141
פסולת
נתזים
97
31
להבים
3
1
סה"כ פסולת
100
32
גושים ושבבים
78
141
פסולת
17
32
גרעינים
1
1
כלים
4
7
סה"כ
100
181
 
בשטחן של שתי הגבעות שמצפון למצד תמר התגלו שרידים מעטים, המלמדים על נוכחות ארעית של בני אדם במקום. הממצאים אופייניים לאזור הנגב. נראה שתחילת הפעילות באתר בתקופה הניאוליתית. אפשר שמעגלי האבנים מקורם בתקופה זו, אם כי ברחבי הנגב התגלו מעגלי אבנים המתוארכים גם לתקופות מאוחרות יותר. גם בתקופה הביזנטית הייתה נוכחות באתר, ונראה שזו הייתה קשורה למצודה הסמוכה.