קירות. במדרון השלוחה ניכרים קירות של מדרגות עיבוד וקירות שדה, ובחלקם נערכו חתכי בדיקה. בשטח F1, בתחתית מדרון השלוחה, נחשף קטע מקיר (W1; רוחב 1.5 מ', גובה 0.6 מ'; איור 3) שנבנה מאבני שדה בכיוון מזרח–מערב והשתמר לגובה שלושה–ארבעה נדבכים; קטעים מן הקיר הובחנו לאורך כ-10 מ'. בגוש סלע גדול וסדוק, במפלס נמוך מקיר 1, נחצבו שני ספלולים (L12 — כ-0.25 מ' קוטר, כ-0.2 מ' עומק; L13 — כ-0.5 מ' קוטר, כ-0.25 מ' עומק; איור 4).

בשטח F2, במרחק כ-15 מ' מדרום לקיר 1 ובגובה כ-6.5 מ' מעליו, התגלה קטע נוסף של קיר של מדרגת עיבוד (W2; כ-1.5 מ' גובה), שנבנה משורת אבני שדה גדולות ובינוניות; הקיר הובחן על פני השטח לאורך כ-100 מ'. מהלכו של הקיר מתעגל, ובקצהו הדרומי-מזרחי, בשטח F3, הוא יוצר פינה עם קיר נוסף (W3; אורך 40 מ'; איורים 5, 6). קיר 3 נבנה במדרון, וחלקו הדרומי-מערבי גבוה בכ-10 מ' מחלקו הצפוני-מזרחי.בחפירה בפינת הקירות התגלה מעל לסלע האם עפר (L30), ובו חרסים מהתקופה הרומית. ממערב לפינת הקירות נחשף קיר גדרה (W4; כ-20 מ' אורך, כ-0.4 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה), שנבנה בניצב לקיר 3 בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח.
בשטח F6, מדרום-מערב לקיר 3, נחשף קיר נוסף (W10; כ-30 מ' אורך, 0.5–0.9 מ' רוחב, כ-1.5 מ' גובה; איורים 7, 8), שנבנה מאבני שדה גדולות. באדמת חרסית שהצטברה על הסלע סמוך לקיר (L63 ,L62) התגלו מעט חרסים מהתקופה הרומית.
 
גתות. בשטח F2, צמוד לקיר 2, נחצבה במשטח סלע קירטון גת קטנה, הכוללת משטח דריכה (L21; כ-2.5 × 3.0 מ', כ-0.2 מ' עומק; איורים 9, 10) ובור איסוף שנסדק (L22; כ-1.2 × 1.3 מ', 1.1 מ' עומק). בפינה הדרומית-מערבית של בור האיסוף נחצבה גומחת שיקוע (L24; כ-0.5 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק). בבור האיסוף ומדרום למשטח הדריכה (L25) התגלו חרסים אחדים מהתקופה הרומית.
בשטח F4 נחפרה חלקית גת שנחצבה בסלע נארי ונפגעה בפעילות מאוחרת באתר (איורים 11, 12). הגת כוללת משטח דריכה (L41; כ-2.5 × 3.0 מ', 0.2–0.5 מ' עומק), שנסדק בפינתו הדרומית-מזרחית (L43), ובור איסוף מלבני (L42; כ-0.8 × 1.5 מ', כ-1.2 מ' עומק חשיפה), המחוברים בתעלה צרה ורדודה (L46; כ-0.15 מ' אורך, כ-0.1 מ' רוחב, כ-0.1 מ' עומק). בדופן הצפונית-מזרחית של בור האיסוף נחצבה גומחה משולשת (L44; כ-0.1 × 0.1 מ', 0.15 מ' גובה), ששימשה כנראה מדרגה. בתוך הבור התגלו חרסים מהתקופה הרומית.
בשטח F7 בראש הגבעה נחשפה גת נוספת, שנחצבה בסלע קירטון, ולה משטח דריכה רבוע (L71; כ-3 × 3 מ'; איורים 13, 14) ובור איסוף מוארך (L75; כ-1.0 × 1.5 מ', כ-1.5 מ' עומק), המחוברים בשתי תעלות רדודות (L74 ,L73; כ-0.5 מ' אורך, כ-0.15 מ' רוחב, כ-0.1 מ' עומק). בתחתית בור האיסוף נחצבה גומת שיקוע קטנה (L76; מידות 0.30 × 0.45 מ', כ-0.2 מ' עומק). במילוי אדמה מעל הגת התגלו חרסים אחדים מהתקופה הרומית.
 
בודדות וספלולים. בשטח F7, במרחק כ-5 מ' מצפון-מזרח לגת, התגלה ספלול (L70; כ-0.5 מ' קוטר, כ-0.4 מ' עומק; איורים 13, 15). בשטח F5 במרחק כ-70 מ' ממערב לגת, התגלתה בודדה חצובה במשטח סלע, הכוללת משטח דריכה סגלגל ורדוד (L51; מידות 0.5 × 0.8 מ', כ-0.15 מ' עומק; איורים 16, 17) ושני ספלולים (L53 ,L52; קוטר 0.25–0.35 מ', עומק כ-0.2 מ'). סמוך לבודדה ממזרח נבנה קיר (W5). בשטח F6, סמוך לקיר 10, התגלתה בודדה חצובה נוספת, הכוללת משטח מלבני רדוד (L64; כ-0.65 × 1.00 מ', כ-0.1 מ' עומק; איורים 18, 19) וספלול (L65; כ-0.65 מ' קוטר, כ-0.15 מ' עומק). הבודדות והספלולים היו חשופים בשטח טרם החפירה.
 
מחצבה. במחשוף סלע בשטח F3, ממערב לקיר 4, התגלו סימני חציבה של אבן (L31; כ-1.5 × 3.0 מ', כ-0.5 מ' גובה; איורים 20, 21).