נחל ירמות (א')

רועי גרינולד
02/06/2015
דוח סופי

בחודשים יולי וספטמבר 2011 נערכה חפירת בדיקה סמוך לנחל ירמות (הרשאה מס' 6239-A; נ"צ 199237/623970), לקראת הקמת גשר. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון, נוהלה על ידי ר' גרינולד, בסיוע נ' נחמה (מנהלה), א' האג'יאן ומ' קונין (מדידות וסרטוט), א' פרץ (צילום) וא' לידסקי-רזניקוב (ציור ממצא). טרם החפירה נ' גרמן ערכה פיקוח במקום והכינה את השטח לחפירה.

נפתחו שישה ריבועי חפירה בתחתית הגדה הצפונית של נחל ירמות, מול מפגש עם ערוץ נחל הנמשך מדרום (איור 1). נחשף מבנה מלבני (4 × 5 מ'; איורים 2, 3), ובו שלושה קירות (W11–W9). קיר 9 (4.1 מ' אורך) נבנה משתי אבנים ענקיות (0.9 × 1.8 מ', 1.1 מ' גובה; 0.8 × 2.2 מ', 1.3 מ' גובה) שהונחו על הסלע. מצפון לקיר התגלה מילוי אדמה (L107 ,L102), ובו מעורבים שברי כלי חרס מהמאות הח'–הז' לפסה"נ. קיר 10 נבנה משורה של אבנים מהוקצעות בינוניות והשתמר לגובה נדבך אחד (0.5 מ'). מקיר 11 השתמרו רק יסודות אבן, שהונחו בתוך תעלת יסוד שנחצבה בסלע. בתוך המבנה נחשפו שרידי רצפה עשויה מלוחות אבן (L141 ,L103); היא השתמרה בחלקים הצפוני והמרכזי של המבנה. הרצפה אינה ניגשת לקירות, אך גובהה תואם לגובה בסיסי קירות 9 ו-10. ממערב לקיר 9 נחשף קיר נוסף (W12; אורך 2.3 מ', רוחב 1 מ'), שנבנה משתי שורות אבנים. בראש קיר 12, צמוד לקיר 9, שולב מתקן מעוגל (L129; קוטר 1 מ', גובה 0.2 מ'), שנבנה מאבני גוויל. במתקן התגלתה רק ידית של פך (איור 23:4) מהמאות הח'–הז' לפסה"נ. קיר 12 תמך מפלס פעילות (L126 ,L121), שהתגלה מצפון-מערב למבנה. המפלס מנצל משטח סלע, והחריצים בסלע מולאו באבנים קטנות.
הממצא הקרמי בחפירה מתוארך כולו לתקופת הברזל 2 (המאות הח'–הז' לפסה"נ). בכל שטח החפירה התגלו קערות (איור 1:4–10), סירי בישול (איור 11:4–14), קנקנים (איור 15:4–20) ופכים (איור 21:4–23). במילוי האדמה שמצפון לקיר 9 (L107 ,L102) התגלו קערות (איור 1:5–9) וקדרות (איור 10:5–12), שעוטרו במירוק אובניים האופייני לתקופה, סירי בישול (איור 13:5, 14), קנקנים (איור 15:5, 16) ופכים (איור 17:5, 18). הממצא כולל בעיקר כלי בית ומלמד שהמבנה שימש כנראה בית מגורים. בקרבת המבנה אין עדויות לבנייה נוספת מהתקופה, ולכן נראה כי המבנה שימש בית חווה.
 

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version