שטח A. נחשפה בודדה חצובה במחשוף סלע (L100; איורים 3, 4), הכוללת אגן כתישה (0.7 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק) ובור איגום עגול (0.3 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק), המחוברים בתעלה קצרה ורדודה. באזור חצובות בודדות רבות, שנועדו לשימוש חקלאי.
 
שטח B. נחשפה גת חצובה בסלע (איור 5), הכוללת משטח דריכה רבוע ורדוד (L102; מידות 3 × 3 מ') ובור איגום (L104; מידות 1.4 × 1.6 מ', 1.4 מ' עומק; איור 6), המחוברים בשתי תעלות קצרות. הדופן המזרחית של משטח הדריכה לא השתמרה.בדופן המערבית של בור האיגום נחצבה גומחה (0.10 × 0.25 מ', 0.2 מ' גובה; איור 7). בשלב מאוחר נחצב מקרקעית בור האיגום בור דמוי פעמון (L113; מידות 2.4 × 3.0 מ', 0.9 מ' עומק); חציבתו אינה מוקפדת. בקרקעית בור 113, בצדו המזרחי, נחצב שקע (0.5 × 1.0 מ', 0.35 מ' עומק; איור 8).
 
שטח C. התגלתה מערה, שפתחה פונה לצפון-מערב (איור 9). סמוך לפתח נחשפו שני קירות מקבילים (W11 ,W10; איור 10), שנבנו על הסלע בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב. בין הקירות התגלה מילוי של אדמה ואבנים קטנות. אל קיר 10 ניגשת ממערב שכבת אפר כהה, המכילה שרידי שרפה. פתח המערה נמוך מגובה פני הסלע.בפתח הונחו על הסלע שתי מזוזות (איור 11) וביניהן סף, שנעשו מאבנים מסותתות. בחלקה העליון של המזוזה הצפונית-מזרחית ישנו שקע (איור 12), ועל המזוזה הדרומית-מערבית התגלה טיח. צדה הפנימי של אבן הסף שחוק משימוש (איור 13), ועל כן נראה כי המערה שימשה למגורים או לאחסון יין שיוצר כנראה בגת הסמוכה ולא לקבורה. המערה מלאה באדמה ואבנים, ובחתך שנערך בחזיתה הובחנו שלושה מפלסים (איור 14). המפלס העליון כולל אדמה, אבני שדה ומפולות סלע מהתקרה, המפלס האמצעי כולל אפר והמפלס התחתון כולל אדמה חומה.