שרידי מבנים. באתרים 1 ו-4 נחשפו שני מבנים מעוגלים (אתר 1 — 1.6 מ' קוטר; אתר 4 — 1.4 מ' קוטר; איורים 2–5), שנבנו מאבני שדה גדולות ובינוניות שהונחו על חול שמעורבים בו שברי צור טבעי (אתר 1 — L12; אתר 4 — L22). בצד הצפוני של כל אחד מהמבנים הונחה אבן גדולה (0.5 × 0.5–0.6 × 0.6–0.7 מ'); ייתכן שאלה מצבות. נראה ששרידי המבנים הם יסודות של אוהלים קטנים.

 
שרידי מתקנים. באתר 2 נחשפו שרידים של שני מתקנים, המרוחקים כ-1 מ' זה מזה (L16 ,L15; איור 6). מתקן 15 סגלגל (כ-0.4 × 1.5 מ'; איור 7), והוא נבנה מפן אחד של אבני שדה בינוניות, שהונחו בצפיפות על שכבת חול ובה שברי צור טבעי. המתקן השתמר רק בחלקו הדרומי. מתקן 16 מעוגל (כ-0.4 מ' קוטר), והוא נבנה מאבני שדה בינוניות וקטנות.
באתר 3 נחשפו שרידי מתקן מלבני (L20; כ-0.4 × 1.3 מ'; איורים 8, 9), שנבנה מאבני שדה בינוניות מעל שכבת חול ובה שברי צור טבעי. חלקו הצפוני-מערבי של המתקן מעוגל.
 
רוגם. באתר 5 נחשפו שרידי רוגם אבנים סגלגל (0.4 × 1.2 × 2.0 מ'; איור 10). האבנים מחלקו העליון הוסרו בחפירה ובבסיסו התגלו כמה אבני שדה בינוניות במתאר מעוגל (L25; איור 11), שהונחו על חול ובו שברי צור טבעי.