נחשפו שתי שכבות משקע (איור 1). בחלק העליון של ריבועי החפירה נחשפה אדמת חרסית חומה כהה (גרומוסול; כ-2 מ' עובי), ובה כיסים של תערובת אבני גיר וצור. היא הוסרה באמצעות מחפרון. צפיפות פריטי הצור בשכבה נמוכה. מתחת לשכבה העליונה נחשפה שכבה של אדמת חרסית חומה (0.2–0.4 מ' עובי), עשירה בתרכיזי קלציום קרבונט, המלמדים על מי תהום גבוהים. בשכבה זו נמצאו פריטי צור בצפיפות בינונית. בחפירת השכבה נערך סינון יבש בנפה של 0.5 ס"מ, ונחשפו פריטי צור מסותתים וכמה שברי עצמות. בשכבה זו נאספו מעל 4166 פריטי צור, רובם המוחלט ללא סימני שחיקה. פריטי הצור כוללים 753 נתזים קטנים (עד 1.5 ס"מ אורך), 1853 גושים בלתי מזוהים, 1461 פריטי פסולת תעשייה ו-99 כלים. במכלול פסולת התעשייה 850 נתזים (58.2%), 170 פריטים ראשוניים (11.6%), 148 פריטי פסולת גרעין (10.1%), 101 גרעינים (6.9%), 94 להבונים (6.4%), 62 להבים (4.2%), 31 סכינים שלהם גב טבעי (2.1%) וחמישה פריטי פסולת נקר (0.3%). במכלול הכלים 30 נתזים משובררים (59.6%), 12 מגרדים (12.1%), שבעה שקערוריות ומשוננים (7.1%), שבעה פריטים ראשוניים משובררים (7.1%), ארבעה נקרים (4%), שלושה מיקרוליתים (3%), שני להבים משובררים (2%), שני להבים משובררים שלהם גב (2%), שני מקרצפים (2%) וקטימה אחת (1%). מכלול הצור שנחשף בחפירה אחיד למדי, והוא כולל בעיקר גרעיני להבונים (איור 2), להבונים ולהבים (איור 3), האופייניים לתקופות הפליאוליתית העליונה והאפיפליאוליתית. סביר להניח שהפריטים נסחפו למקום מהאתר הגדול מהתקופה האפיפליאוליתית המרוחק כ-50 מ' מדרום לחפירה וגבוה ממנה, שכן יש דמיון בטכנולוגיית ייצור הפריטים ובסוגי הצור בשני האתרים.