שכבה 2 (התקופה הממלוכית; המאות הי"ב–הי"ד לסה"נ). נחשפו שרידי מבנה, הכוללים שני קירות רחבים היוצרים פינה (W4 ,W3; רוחב 1 מ'; איור 2). הקירות נבנו משתי שורות של אבני בזלת גדולות. אל קיר 4 ניגשת ממערב רצפת טיח (L109; עובי 2 ס"מ), שבה נחפר טבון (L110). בקיר 3 שולב שבר של בסיס או כותרת של עמוד קדום. הקירות נבנו על מילוי של עפר דק גרגר (1.5 מ' עובי), שהונח על סלע האם ופולס. הבנייה על מילוי מפולס מלמדת אולי על הכשרת שטחים שלא יושבו בעבר לבנייה והרחבת היישוב בתקופה. בחפירה התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית, ובהם קערות (איור 1:3, 2), קערה מזוגגת (איור 3:3) וקדרה גדולה (איור 4:3).

 
שכבה 1 (התקופה העות'מאנית; המאות הט"ו–הי"ט לסה"נ). נחשפו שני שלבי בנייה. לשלב הקדום יוחס קיר (W1; רוחב 0.8 מ'), שנבנה בבנייה יבשה; הוא ניגש לקיר 3 מדרום. בשטח התחום בקירות 1 ו-3 הונח ריצוף אבן (L104; איור 4). לשלב המאוחר יוחסו קיר (W2; רוחב 0.8 מ'), שחתך את ריצוף 104 וביטל אותו (איור 5), וגרם מדרגות, שהושתת על הקירות הקדומים וביטל אותם (איור 6). בבניית קיר 2 וגרם המדרגות נעשה שימוש בחומר מליטה לבן ודק גרגר. במאה הכ' המבנים נפגעו במהלך סלילת הכביש. התגלו שברי כלי חרס מהתקופה העות'מאנית, בעיקר שברי גוף, ובהם קדרה גדולה (איור 5:3) ושבר מקטרת (איור 6:3).
בקיר 2 התגלה שבר של אבן בזלת גדולה, שעליה נחקקה כתובת ביוונית עתיקה, המתוארכת לסוף התקופה הרומית (המאה הד' לסה"נ לכל המאוחר; איורים 7, 8). הכתובת לא השתמרה בשלמותה, אך נראה שזוהי כתובת הקדשה בת חמש שורות. בכתובת נזכרים 'זנוביוס וטרנוס' (זנוביוס החייל המשוחרר) ואדם בשם 'אנטוניונוס', ששמו הנוסף הוא אולי 'קלפורניוס'. אפשר שהחייל המשוחרר שהוזכר הוא חייל מהלגיון הרומי שהתיישב באזור כחלק מהנוהג המוכר של יישוב חיילים משוחררים של הצבא הרומי בשטחי האימפריה. אפשר ששלוש האותיות שבשורה האחרונה הן המילה 'בולי' — מועצת העיר. סוסיתא היא העיר הסמוכה ביותר לאתר, ואפשר שבכתובת מוזכר אדם ממועצת העיר בסוסיתא. בחפירות סוסיתא התגלו כמה כתובות, ובהן 'כתובת הפורום' ובה נזכר אדם בשם קלפורניוס שהיה חבר במועצת העיר (מ' אייזנברג, מידע בעל-פה).