נפתחו חמישה ריבועים מצפון לדרום לאורך תוואי צינור המים המתוכנן. בכל שטח החפירה סלע האם גבוה מאוד ועומק ההצטברות על פניו לא עלה בדרך כלל על 0.5 מ'.

בריבוע הדרומי נחשפה הדרך הקדומה, שהובילה כנראה לתל זנוח. הדרך תחומה בשני קירות מקבילים מושתתים על אדמת סחף (W108 ,W107; כ-5 מ' רוחב הדרך; איורים 2–4, 10) שנבנו מבולדרים גדולים והונחו בדרך כלל בשורה אחת. בין הקירות הונח משטח אבנים קטנות (L103), מעין ריצוף. על גבי המשטח ובין אבני הקירות לא נתגלה כל ממצא מתארך המאפשר לקבוע את זמן בניית הדרך. בחתך בחלקו המזרחי של הריבוע נבדקה ההצטברות שבין ריצוף הדרך לסלע האם (L104) ונמצאה קרקע חומה בהירה שהכילה אבנים קטנות; חרסים מתקופת הברזל: קדרה (איור 1:5) ופערור (איור 2:5); ומן התקופה הרומית–ביזנטית: קנקנים (איור 3:5–5). עוד נתגלו חרסים שתאריכם אינו ברור – בסיס קנקן או פך (איור 6:5), ידית קנקן (איור 7:5) וזרבובית כלי מטיפוס 'כלי עזה' (איור 8:5). ההצטברות שקדמה לדרך נתגלתה בחפירה רק בנקודה זו.
 
מצפון לדרך נחפרו שני קטעים של קיר שדה ארוך, אולי בן זמנה של הדרך, בכיוון כללי צפון–דרום (W109; לפחות 30 מ' אורך; איורים 6, 7), שנבנה מבולדרים במגוון גדלים ובמגוון שיטות בנייה. הקיר הונח ברישול על גבי מילוי אדמת סחף חומה שהושתתה על סלע האם (L106). מצפון לו נחשף קיר (W111; איור 8) בן שני קטעים: צפוני שלו שני נדבכים, התחתון הושתת הישר על סלע האם ודרומי, שבו נדבך אחד שהונח על מילוי אדמת סחף שהושתתה על סלע האם (L102). חרסים זעירים ושני מסמרי ברזל שנתגלו בשטח החפירה אינם מאפשרים לתארך את הקירות.
 
כ-10 מ' מזרחה, ובמקביל לקיר 111 נחשף קטע קיר נוסף (W110; איור 9) שנבנה בתוך כיס סלע עמוק המשתפל מזרחה, והוא בנוי שניים עד ארבעה נדבכים של אבנים בינוניות שעליהם הונח נדבך אבנים גדולות יותר. הממצא בקיר ובסביבתו היה דל ולפיכך אין אפשרות לתארך את הקיר.
 
בשטח החפירה שלמרגלות תל זנוח נתגלו קטעי קירות הקשורים לפעילות החקלאית שהתקיימה באזור. כן נתגלה קטע של דרך עתיקה שהובילה אל התל. הדרך תועדה באמצעות מכשיר RTK עד לאורך של יותר מ-100 מ' (איור 10) ונראה כי היא שימשה את אנשי האזור למעבר בין שטחים חקלאיים. לאורך תוואי הדרך נתגלו מתקנים חצובים, גתות וספלולים שקדמו לה (איור 11). אפשר לראות שהדרך נקטעת באזור שבו ריכוזי מתקנים ונמשכת מעבר לריכוזים אלו. הממצאים הדלים שנלקטו אינם מאפשרים לתארך את הדרך ואת קירות השדה.