בשטח החפירה (כ-25 מ"ר; איורים 2, 3) התגלתה בסלע דופן חצובה (3.5 מ' אורך, 1.1 מ' גובה; איור 4). במרכז הדופן פגיעה מודרנית של חציבת תעלה להנחת צינורות חשמל. ממערב לדופן החצובה משטח סלע מוחלק ומעובד (L103) שבצפונו תעלת ניתוק (L104, אורך 1.1 מ', עומק 0.2 מ'; איור 5). ממזרח לדופן החצובה חצובה תעלה (L101, רוחב 0.4 מ'; איור 6) שנראות בה שתי מדרגות חציבה. אזור החפירה הוא כנראה המשך למחצבה גדולה שנחשפה כ-40 מ' מצפון לאזור החפירה (זילברבוד ורפיואנו 2011).