קורנפלד י' 2012. חורבת בזקה. חדשות ארכיאולוגיות 124.