נחפר שטח מצומצם מהמערה (1.5 × 4.0 מ'; איורים 1, 2), שכן רוב שטחה משתרע מחוץ לגבולות המגרש ומתחת לבית השכן. נראה כי שטח החפירה נמצא ליד פתח המערה, שניזוק בעבר. הוסרה שכבת אדמה (0.8 מ' עובי) שהעמיקה עד לקרקעית סלע הגיר המוחלקת של המערה. החלק העליון של השכבה (0.3 מ' עובי) הופרע בימינו, ואילו החלק התחתון של השכבה (0.5 מ' עובי) כולל אדמה חומה-אדמדמה, דחוסה יותר, ובה מעט שברי עצמות וחרסים קטנים מהתקופה הרומית הקדומה (לא צוירו).
שרידים דלים אלה של מערת קבורה מהתקופה הרומית הקדומה, בנוסף כנראה על שרידי מערות הקבורה הסמוכות, הם חלק מבית קברות של בית חווה מהתקופה הרומית שהשתרעה במרחק כ-200 מ' ממזרח למערה. לחילופין, אפשר שהם קשורים לאתר מהתקופה הרומית בג'בל ח'וויח'ה, המרוחק כ-0.5 ממזרח למערה.