שלב 3 – מבנה A

בחלק המזרחי של החפירה נחשף מבנה מטיפוס 'בית רוחב' (איור 3). למבנה תוכנית מלבנית (4×7 מ') והוא תחום מכל עבריו בארבעה קירות (בצפון – W10; במזרח – W11; בדרום – W15/W12; במערב – W17). הקירות השתמרו לגובה שלושה נדבכים (0.28–0.37 מ'). קיר 11 השתמר רק בחלקו. הכניסה למבנה נקבעה במרכז הקיר הדרומי. בתוך המבנה, בפינה הדרומית-מערבית שלו, צמוד לפינת קירות 15 ו-17 נחשף מתקן בנוי אבן, מתארו חצי עגול והוא תחום בקיר (W16) – שורה מעוגלת של אבני שדה גדולות הניגשת מצד אחד לקיר 15 ומצד שני לקיר 17. השטח שבין קירות 15, 16 ו-17 רוצף באבני שדה בגודל בינוני (L119). מאחר שבמתקן לא נתגלו ממצאים, אין אפשרות לקבוע למה שימש. החלל הפנימי של המבנה הכיל שכבות של אדמת לס טבעית שהורבדו אחרי שהמבנה יצא מכלל שימוש (L114 ,L108 ,L106 ,L104 ,L102). בפינה הצפונית-מערבית של המבנה נמצאו עדויות להפרעה בעת בניית מבנה B משלב 2.

 
שלב 2 – מבנה B
נתגלה מבנה בן ארבעה חדרים שתוכניתם סגלגלה או מעוגלת. קירות האבן של החדרים משתלבים זה בזה. חדר אחד (11) נחשף בשלמותו, שלושת החדרים האחרים (12, 13, 14) נחפרו בחלקם בשל מצב השתמרות גרוע וגבולות מצומצמים של החפירה.
חדר 11 סגלגל (3 מ' קוטר צפון–דרום; 4 מ' קוטר מזרח–מערב), תחום בקיר (W14; גובה 0.26 מ') והשתמר לגובה שלושה נדבכים. בצדו הדרומי-מזרחי חותך קיר 14 את הפינה הצפונית-מערבית של מבנה A. פתח הכניסה נקבע בצדו הצפוני. פנים החדר נמצא מכוסה במפולות אבנים. החלק התחתון של חלל החדר נחפר כ-0.1–0.2 מטר מתחת לבסיס הקיר, ובתחתיתו נתגלתה רצפת אדמת לס מהודקת (L116) שהושתתה על גבי אדמת לס טבעית. על גבי הרצפה בחלקו המערבי של החדר התגלתה אבן שטוחה ומסותתת המוקפת כמעט מכל צדדיה באבנים קטנות, אולי משטח עבודה (L136; איור 4). מדרום למשטח נמצא ריכוז של אבנים נוספות המונחות על הרצפה, ייתכן מתקנים נוספים, אך לא ניתן לעמוד על צורתם ותפקודם בשל השתמרות גרועה. על גבי הרצפה נתגלו שני מוקדי אש, שתי אבני שחיקה, שברי כלי אגירה והגשה וכלי צור. בחלקו המזרחי של החדר נחשפה קערת אבן עשויה מאבן גיר קשה שהונחה בתוך שקע שנחפר לתוך הרצפה והייתה כנראה מכתש (L137; איור 5). ממזרח לחדר זה, במקום המפגש של מבנים A ו-B וסמוך לקיר 14, נמצאו בתוך מפולת אבנים כלי חרס מצריים אחדים ואבן משחק, 'סנת', עשויה מאבן גיר קשה (L127 ,L111; איור 6).
חדר 12 עגול, וקטע ממנו נחשף סמוך לחלקו הדרומי-מערבי של חדר 11. הוא תחום בקיר מעוגל (W20; גובה 0.33–0.29 מ') שהשתמר לגובה שלושה נדבכים וניגש אל קיר 14. פנים החדר נמצא מכוסה באדמת לס (L129) שהכילה בתוכה שברי כלי חרס מעטים. רצפת המבנה לא זוהתה. בשל הפתיחה הרחבה של קיר 20 ייתכן שהוא תוחם את חצר המבנה שסביבה נבנו החדרים. ממזרח למבנה, בפינת המפגש של קירות 14 ו-20נחשף בור אפר קטן (L134, קוטר 0.6 מ', עומק 0.5 מ') שנחפר לתוך אדמת לס (L130) ושפתו נמצאה כ-0.1 מטר מתחת מפלס בסיסי הקירות, בדומה לגובה רצפות החדרים.
חדר 13. בחלקו הדרומי-מערבי של שטח החפירה נחשפו שרידים של חדר עגול נוסף. מתחת לאבני המפולת הרבות זוהו שני קטעי קיר התוחמים את החדר (W22 ו-W23; גובה 0.13–0.20 מ'). קירות החדר השתמרו לגובה נדבך אחד בלבד. בחלקו המזרחי של החדר, מתחת למפולת האבנים, נחשף קטע של רצפת אדמה מהודקת (L125) ועל גביה נמצאה אבן שחיקה. בשל מצב ההשתמרות הגרוע של חדר זה לא ניתן לזהות את פתח הכניסה.
חדר 14. בין צדו המערבי של חדר 13 לצדו המזרחי של חדר 12 נחשף קיר (W21; גובה 0.15 מ') שהשתמר לגובה נדבך אחד והוא הגבול הצפוני של חדר עגול נוסף (חדר 14). מחדר זה נחשף קטע מצומצם, ובתוכו נמצאה אדמת לס (L133), אך לא זוהתה רצפה.
 
שלב 1 – מבנה C
בקצה הצפוני-מערבי של שטח החפירה נחשפה הפינה הדרומית-מזרחית של מבנה שתוכניתו כנראה מלבנית. המבנה חותך קטע מהקיר המעוגל של חדר 11 השייך למבנה B. קירות המבנה (W19 ,W18; גובה 0.20–0.26 מ') השתמרו לגובה 1–3 נדבכים. בתוך המבנה התגלתה מפולת של אבני שדה קטנות. תחתית המבנה חפורה כ-0.1 מטר מתחת לבסיסי הקירות ובתחתיתה נחשפה רצפת אדמה מהודקת (L126). על גבי הרצפה נמצאו שני מוקדי אש, כלי אגירה ואחסון מחרס וכלי צור ספורים.