שכבה II. בריבוע 1 נחשף בור מים (L12; כ-0.9 מ' קוטר; איורים 3, 4), שנבנה באבני גוויל קטנות וחומר מליטה אפור. אל הבור מוליכה תעלה (L15; רוחב 0.16 מ', עומק 0.14 מ'), שנבנתה באבנים קטנות וחומר מליטה אפור ובו שרידי פחם, טויחה בטיח ורוד וקורתה בלוחות אבן. בור זה אופייני לרמלה למן התקופה העבאסית ועד לתקופה הממלוכית. בחפירת הבור והתעלה התגלו חרסים מהתקופה העבאסית, ובהם קערה (איור 5: 5), ספלים (איור 5: 14, 15), מכסה של סיר בישול (איור 5: 13) ובקבוקון (איור 5: 18).

בריבוע 2 נחשפו שתי רצפות סיד (L26 ,L16; איור 6); רצפה 26 גבוהה כדי 0.35 מ' מרצפה 16. סמוך לרצפה 16 התגלה שבר של אבן שחיקה מבזלת באתרו (איורים 7, 8). בריבוע 3 נחשפה רצפת סיד נוספת (L21; איור 9), במפלס דומה לזה של רצפה 26. מעל רצפות 16, 21 ו-26 התגלו חרסים מהתקופה העבאסית, ובהם קדרה (איור 5: 2), קערה (איור 5: 4) ופך (איור 5: 16). מתחת לרצפה 16 התגלו חרסים מהתקופה העבאסית, ובהם קדרה (איור 5: 1) וקערות (איור 5: 9, 12). חרסים נוספים מתקופה זו התגלו פזורים בשטח שהופרע כתוצאה מחפירת הקברים, ובהם קדרה (איור 5: 3), קערות (איור 5: 6–8, 10, 11), פך (איור 5: 17) ופכית (איור 5: 19).
 
שכבה I. בריבועים 3 ו-4 התגלו שישה קברים של תינוקות וילדים (32–L27), שמעליהם הונחו קנקנים שלמים (איורים 10, 11: 1–4) וכן כלי אנטיליה אחד (איור 11: 5), המתוארכים לתקופה הממלוכית. הקברים חודרים לתוך שכבה II, והם מתוארכים לשלהי התקופה הממלוכית (המאות הי"ד–הט"ו לסה"נ). חלק מהקברים הופרעו, אך באלה שלא נפגעו התגלו הנקברים קבורים בקבורה ראשונית בכיוון מזרח-מערב, הראש במערב והמבט לדרום — תנוחת קבורה מוסלמית אופיינית. תופעה דומה של קבורה מתחת לקנקנים בשלהי התקופה הממלוכית ובתחילת התקופה העות'מאנית התגלתה בסביבה בכפר עאנה (אור יהודה), באזור, בתל אביב, בנס ציונה ובגאליה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 115, חדשות ארכיאולוגיות 121). לדעת א' גורזלזני (Levant 39:71–79) יש לקשור תופעה זו עם אוכלוסייה זרה (טורקמנית) שהגיעה ממקום אחר, התיישבה באזור ופיתחה מנהגי קבורה ייחודיים.
 
ממצא אנתרופולוגי
יוסי נגר
 
בקברים באתר התגלו עצמות אדם, שהשתמרותן גרועה. העצמות נבדקו בשטח החפירה ללא הוצאתן מהקרקע. 
L27. התגלו שברי עצמות כיפת גולגולת, שיניים ועצמות פוסטקרניאליות. העצמות התגלו בארטיקולציה אנטומית, המלמדת על קבורה ראשונית. שן טוחנת עליונה חלבית מראה שורש סגור, קדם טוחנת תחתונה בדרגת התפתחות של כותרת חלקית בלבד. הערכת הגיל על פי דרגת התפתחות השיניים היא 2–4 שנים. 
L28. התגלו שבר כיפת גולגולת, שבר צלע ושיניים. העצמות הוזזו ממקומן ואי אפשר לשחזר את מנח הקבורה. שן טוחנת עליונה חלבית שנייה בדרגת התפתחות של כותרת וחצי שורש. הערכת הגיל על פי דרגת התפתחות השן היא 0.5–2.0 שנים. לא נמצאה נקבוביות של גג ארובת העין (cribra orbitalia) באחד הצדדים והצד השני לא נבדק. 
L29. התגלו שברי עצמות כיפת גולגולת, שיניים ועצמות פוסטקרניאליות של ילד. העצמות התגלו בארטיקולציה אנטומית המלמדת על קבורה ראשונית. שיניים טוחנות חלביות במקומן, טוחנת קבועה ראשונה תחתונה בדרגת התפתחות של כותרת והתחלת שורש, קדם טוחנת עליונה וחותכת עליונה מרכזית קבועה בדרגת התפתחות של כותרת שלמה. הערכת הגיל על פי דרגת התפתחות השיניים היא 3–4 שנים. 
L30. התגלו שברי עצמות כיפת גולגולת ושבר חוליה. הגולגולת דקה יחסית וקטנה, כנראה של ילד. הערכת גיל הפרט היא צעיר מ-15 שנים. 
L31. התגלו שבר כיפת גולגולת, צלעות ושיניים. העצמות התגלו בארטיקולציה אנטומית, המלמדת על קבורה ראשונית. טוחנת תחתונה ראשונה ושנייה חלבית מראות שחיקת אמייל בלבד, שורש השן סגור. הערכת הגיל על פי דרגת התפתחות השיניים ושחיקתן היא 1.5–4.0 שנים.