שטח A

נחשפו חלק ממבנה הכולל חדר אחד לפחות, בור סופג ותעלת מים (איורים 2, 3).
החדר תחום בקירות (W3W1) בנויים פן כפול של אבני גוויל ובתווך מילוי אבנים קטנות. קיר 1 הונח ישירות על אדמת החרסית (איור 4) ושאר הקירות הושתתו בתעלות יסוד שנחפרו בתוכה. קיר 2 נשתמר בחלקו המערבי (0.3 מ' גובה) ואילו חלקו המזרחי נשדד ונמצא רק המלט שעליו הונח הנדבך התחתון. קיר 3 נקטע במערב בפתח והמשכו נמצא מחוץ לתחום החפירה. רצפה (L67) עשויה משכבת גיר כתוש ומטויחת בחלקה נחשפה הן בפינה הצפונית-מערבית של החדר (איור 2: חתך 1–1; איור 4 בחזית) הן מחוץ לו. המשך קיר 2 מזרחה עשוי להעיד על חדר נוסף במבנה, לפחות עד 3.2 מ' מצפון-מזרח לקיר 1.
ממזרח לקיר 2 נמצא בור סופג דמוי-פעמון שנכרה בחרסית ודופן באבני גיר (L57; קוטר 1.5 מ', כ-1 מ' עומק; איור 2: חתך 2–2; איור 5). ראש הבור נמצא סמוך לרצפה (L54; איור 2: חתך 3–3). מתקני ספיגה דומים שכיחים ברמלה ונחשפו סמוך לאתר מצפון (עתיקות 46: 69, איור 5).
מצפון-מערב לקיר 3 ובמקביל לו נחשפה תעלת מים (1.85 מ' אורך לפחות, 0.15 מ' רוחב; איור 6) שכוסתה באבנים ושאליה ניגשת רצפה עשויה גיר כתוש (L52; איור 2: חתך 4–4). דופנות התעלה (W6 ,W5) בנויים מאבני גוויל קטנות ותחתיתה מדופנת בשברי כלי חרס. קצה התעלה הצפוני פונה מערבה.
מעל הרצפות (L63 ,L59 ,L52) התגלו קערה גדולה (איור 1:7), קערות (איור 2:7, 3), סיר בישול (איור 4:7), קנקן (איור 5:7), פך (איור 6:7), מכסה לקנקן (איור 7:7) וצינורות חרס (איור 8:7, 9); מתחת לרצפת החדר (L53) התגלו קערות גדולות (איור 1:8–3), קערות (איור 4:8, 9, 10), קערות מזוגגות (איור 5:8–8), קדרת בישול (איור 11:8), קנקן (איור 12:8), פכים (איור 13:8–15) ונר (איור 16:8).
 
שטח B
כ-50 מ' מדרום לשטח A נחשפו חלק ממבנה ובור מים (איורים 9, 10).
המבנה תחום בקירות ממערב (W55 ,W51) וממזרח (W54 ,W53) ונחלק בקירות
(W56 ,W52) לשני חדרים (B ,A) ומסדרון (C; רוחב 0.8 מ') הנמשכים אל מחוץ לתחום החפירה. לחדר A רצפת גיר כתוש (L210; איור 9: חתך 1–1); בפינתו הצפונית-מערבית נחשף חלקו התחתון של קנקן שקוע ברצפה (L204). לחדר B רצפת גיר כתוש (L202) שנשתמרה חלקית. במרכז מסדרון C נמצא מתקן מורכב מחלקו העליון של קנקן ששוקע ברצפה ושצווארו נמצא חסום בחלקי כלי בישול (L211; איור 11). שברי כלי החרס שהתגלו בחדר B מעל הרצפה (L205) ומתחת לה (L207) כללו קערה (איור 1:13), קנקן (איור 2:13), ונר (איור 3:13).
ממזרח למבנה נחשף בור מים דמוי-פעמון (L206; קוטר משוער 3.3 מ', לפחות 1.2 מ' עומק; איור 12) שדופנו בנויה אבני גיר רך מצופות בטיח עבה ובשברי כלי חרס מהתקופה האסלאמית הקדומה. בבור נמצאו שברי טיח רבים שנפלו מדופנו ושברי כלי חרס שבהם קערות גדולות (איור 4:13, 5), קערה (איור 6:13), קערה מזוגגת (איור 7:13), מכסה סיר בישול (איור 8:13), פך (איור 9:13), מסננת פך (איור 10:13), ידית פך (איור 11:13) ושבר צינור (איור 12:13).
 
השרידים שנחשפו הם חלקי מבנים מן התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח'–הי"א לסה"נ) בשולי העיר, סמוך לשטחים החקלאיים שהקיפוה, כך גם עולה מחפירות נוספות שנערכו ממזרח לעיר (חדשות ארכיאולוגיות 121, חדשות ארכיאולוגיות 121). השימוש במבנים פסק במהלך המאה הי"א לסה"נ, סביר להניח שבעקבות רעידות האדמה שפקדו את העיר בשנים 1033 ו-1068.