ריבוע 1. נחשף חלק מבור מים (L119; כ-5 מ' קוטר, 3.2 מ' עומק חשיפה; איור 2), שנחצב בסלע חרסית ודופן באבני גיר רך שלוכדו במלט אפור (W1; רוחב 0.6 מ'). דופן הבור טויחה בשכבה עבה של טיח (4 ס"מ עובי) שהונחה על חרסים. הטיח השתמר רק בחלקו התחתון של הבור.חלקו העליון של הבור התמוטט. על סמך האבנים בחלק העליון של דופן הבור נראה כי תקרת הבור הייתה מקומרת. בבור התגלו חרסים, ובהם קערה מזוגגת ירוק בחוץ וצהוב מפנים (איור 3: 1), קערה מזוגגת ירוק מפנים ומחוץ (איור 3: 2), קערות מטין צלהב (איור 3: 3, 4), קנקן 'עזה' (איור 3: 10) ופכים (איור 3: 14–16).

 
ריבוע 2. נחשף מתקן מעוגל (L112 ,L100; קוטר 0.8 מ'; איור 4), שנבנה מנדבך אחד של אבני גיר. בחלק הפנימי של המתקן נחצבה גומחה (0.35 מ' עומק), ובה התגלתה קערה עמוקה (איור 3: 8) שהונחה הפוך. בתוך המתקן התגלתה הצטברות של שכבות אפר, בגווני אפור שונים, המלמדות כי המתקן שימש כמוקד אש.
 
ריבוע 3. נחשף מתארו החיצוני של מתקן מעוגל (L102), שנבנה מנדבך אחד של אבני גיר. לא מן הנמנע כי גם כאן האבנים תחמו מוקד אש.
 
ריבוע 4. נחשף משטח מעוגל שנבנה מגבב של אבני גיר וחומר מליטה (L109 ,L103; קוטר 1.25 מ', עובי 0.6 מ'; איור 5). בין האבנים התגלו שני שברי קנקנים (איור 3: 11, 12).
 
ריבוע 5. נחשפו שני בורות ספיגה מלבניים (L126 ,L125; עומק השתמרות 0.65 מ'; איור 6), שנחצבו בסלע חרסית ודופנו באבני גיר. הדופן המערבית של בור 126 התעוותה, תופעה מוכרת ברמלה, כנראה כתוצאה מרעידות אדמה שפקדו את העיר במאה הי"א לסה"נ. מתקני ספיגה כאלה ואחרים נפוצים ברמלה בתקופה האסלאמית הקדומה.
 
ריבוע 6. ריבוע מופרע כתוצאה מסלילת כביש מצפון לו. נחשפו שרידי רצפה, המשכה של רצפה שנחשפה בריבוע 7 (L120; להלן).
 
ריבועים 7, 8. נחשפו ארבעהקירות של מבנים (W7 ,W2–W4; איור 7), שהשתמרו לגובה מרבי של 0.85 מ'. נראה שקיר 3 הוא המשכו של קיר 2, ואליהם ניגשת רצפת עפר (L120 ,L117). קיר 4 יוצר פינה עם קיר 7. קיר 7 מקביל לקיר 3, ואפשר שהמרחב ביניהם היה חלק מחדר או מסדרון של מבנה שנמשך מחוץ לתחום החפירה. מעל ומתחת לרצפה 120 התגלו חרסים, ובהם קערות (איור 3: 5–7), מכסה של סיר בישול (איור 3: 9), קנקן (איור 3: 13) ופכים (איור 3: 17–22). עוד התגלה חרוז משנהב (איור 3: 23; איור 8) מעוטר בעיגולים חרותים, ומשקולת פוליהדרלית (14.5 ג'; איור 9), שכל אחת מצלעותיה מעוטרת בדגם 'עין ציפור', נקודה מרכזית וסביבה שני מעגלים.
 
ריבוע 9. הריבוע נפגע טרם החפירה כתוצאה מסלילת כביש קרוב. נחשפו שני קירות מקבילים (W6 ,W5; איור 10), כנראה חלק ממבנה שנמשך מחוץ לגבולות החפירה.
 

שרידי המבנים והמתקנים שנחשפו נמצאים בשולי העיר רמלה, סמוך לשטחים חקלאיים. בחפירות נוספות במזרחה של העיר התגלו מבנים לצד שטחים חקלאיים (ר' חדשות ארכיאולוגיות 121). המבנים פסקו לשמש במהלך המאה הי"א לסה"נ, כנראה כתוצאה מרעידות האדמה שפקדו את האזור בשנים 1033 ו-1068 לסה"נ.