ריבוע 1. נחשפו שרידים של שני קירות (W108 ,W102; איורים 2, 3), המקבילים זה לזה. קיר 108 הושתת על סלע בזלת מפורר, שעבר בלייה והוא מעורב באדמה בצבע חום. הוא נבנה בציר צפון–דרום מאבני גוויל מנארי, מגיר ומבזלת והשתמר לגובה נדבך אחד. קיר 102 הושתת על רובד עבה של אדמת סחף (L110 ,L109 ,L107) מעל סלע האם. הוא נבנה באבני גוויל גדולות מגיר, וביניהן חלוקי נחל קטנים, והשתמר לגובה נדבך אחד. הקיר נהרס במרכז הריבוע, אך הוא נמשך לצפון ולדרום אל מחוץ לשטח החפירה. באדמת הסחף שעליה הושתת קיר 102 התגלו הרבה גושי טרוורטין קטנים, חרסים מן התקופות הרומית, לרבות הרומית הקדומה, והביזנטית, שני מטבעות מהמאה הד' לסה"נ (מס' ר"ע 112117, 112118), וכלי צור (מרדר, להלן). נראה כי שני הקירות שימשו להטיית מי גשמים וכן לתחימה של שטחים חקלאיים שהשתרעו ממערב לערוץ הנחל.

 
ריבוע 2. נתגלה ריכוז של אבני גיר (W103; איורים 4, 5), כנראה שרידי קיר לתחימה של שטחים חקלאיים שהשתרעו ממערב לנחל. הישר מתחת לריכוז האבנים נחשף סלע בזלת מפורר שעבר בלייה ומעורב באדמה בצבע חום; הסלע הוא חלק מהגדה המערבית של הנחל, והוא משתפל בתלילות למזרח. באדמת הסחף שכיסתה את ריכוז האבנים (L105 ,L101) התגלו חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית, שני מטבעות מהמאות הד'–הה' לסה"נ (מס' ר"ע 112115, 112116) וכלי צור (מרדר, להלן). ממצא כלי החרס כולל סיר בישול (איור 1:6), אמפורה (איור 2:6) וקנקן שלו צוואר מצולע ושפה משולשת נוטה החוצה (איור 3:6), המתוארכים למאה הא' לפסה"נ, קדרות (איור 4:6–6), המתוארכות למאה הב' לסה"נ, ומכסה סיר בישול (איור 7:6) מהתקופה הביזנטית.
 
פריטי הצור
עפר מרדר
 
בחפירה התגלו 21 פריטי צור שחוקים ומכוסים בפטינה בהרבדה משנית. כל הפריטים מתוארכים לתקופה הפליאוליתית התיכונה (250,000–40,000 שנה לפני זמננו). המכלול כולל ארבעה פריטים ראשוניים, שמונה נתזים, שני להבים, ארבעה נתזים שעוצבו בטכניקת לבלואה ושלושה כלים. בכלים חוד לבלואה משוברר חלקית (איור 1:7), מקרצף על נתז לבלואה (איור 2:7) ולהב לבלואה משוברר (איור 3:7).