בשולי התל בדרום-מזרח התגלתה בעבר רצפת פסיפס, ובשוליו במערב, לאורך תוואי כביש 6, התגלתה מערת קבורה מתקופת הברזל (הרשאה מס' 3300-A) ונחשפו שני בתי מרחבים, מתקנים רבים, מטמון פולחני ושתי תעודות בכתב נאו-אשורי, המתוארכים כולם לתקופת הברזל (חדשות ארכיאולוגיות קז: 66–68, חדשות ארכיאולוגיות 117).

מעבר לוואדי הצר שמדרום לתל נחפרו שלושה ריבועים ועוד שבעה חצאי ריבועים בשורה שכיוונה צפון-מערב–דרום-מזרח (איור 2). ריבועי החפירה מחולקים לשלוש קבוצות:
 
ריבועים 1–3. נחשפה רצפה מהודקת עשויה עפר מעורב בגיר כתוש שהושתתה בריבועים 1 ו-2 על תשתית עשויה אבני שדה קטנות מהודקות ובריבוע 3 על הסלע. ייתכן כי זוהי רצפת בית מגורים, או משטח המפריד בין מבני המגורים לבין הוואדי שמצפון להם.
התגלו שברי כלי חרס רבים מאוד. על הרצפה נתגלו בעיקר שברי כלי חרס מן המאה הח' לפסה"נ, ובתשתיתה נתגלו בעיקר כלי חרס המתוארכים למאה הט' לפסה"נ. מעט שברי כלי חרס המתוארכים למאה הי' לפסה"נ ואף לסוף המאה הי"א לפסה"נ מעידים על נוכחות באתר בתקופות אלה. על פני השטח התגלו גם שברי כלי חרס מן התקופה הפרסית.
ריבועים 4C–4A. התגלה מבנה מרחבים האופייני לתקופת הברזל (איור 3) שבו שלושה חדרי אורך שכיוונם צפון-מזרח–דרום-מערב, בהתאמה לשיפוע המדרון, שהושתתו על סלע גבוה. קירות המבנה בנויים אבני גוויל גדולות מאוד שחלקן הוחלקו מעט, ובחלקם נעשה שימוש גם בסלע הגבוה.
החדר הדרומי (L121) נתחם בקירות במזרח (W5) ובצפון (W6), בסלע גבוה בדרום, ובסלע גבוה וקיר (W4) במערב. רצפת החדר עשויה עפר כבוש ועליה נתגלה ממצא כלי חרס המתוארך למאות הח'–הז' לפסה"נ, כולל ידית קנקן עם טביעת חותם 'למלך', שחוקה מאוד וללא כתובת. כ-0.2 מ' תחת הרצפה נתגלה סלע מוחלק (L128) ששימש רצפה בשלב קדום, ומעליו שברי כלי חרס מן המאה הט' לפסה"נ.
החדר המרכזי (L117) קטן יותר ותחום בקירות מדרום (קיר 6), ממזרח (W1), מצפון
(W2) וממערב (W3). רצפת החדר היא סלע מוחלק.
החדר הצפוני נחלק לשניים במחיצה מאבנים בינוניות (W8). החלק המזרחי (L120) תחום בקיר 2 מדרום, בקיר 1 ממזרח ובקיר (W7) מצפון. החלק המערבי (L123) לא נחפר במלואו והקיר התוחם אותו ממערב לא נחשף. רצפות שני חלקי החדר עשויות עפר כבוש. תחת רצפה 123 נחפר חתך (L126) ונחשף סלע מוחלק. בפינה הצפונית בשטח שולבו בקיר 7 שתי אבנים מוחלקות גדולות, כנראה חלק מגרם מדרגות המוליך לצפון, אל עבר הוואדי.
ריבועים 5, 6, 8 ו-10. נחשף סלע גבוה ועליו שכבת אבנים קטנות, כנראה סחף קדום, ובה שברי כלי חרס מן המאות הט'–הח' לפסה"נ. שברי בסיס של טבון שנחשפו בריבוע 10 בבדיקות המקדימות, מעידים שהאזור היה חצר או נמצא מחוץ לבתים.
 
נראה כי השטח היה מיושב רק בתקופת הברזל. שברי כלי החרס הקדומים שנתגלו מתוארכים למאה הט' לפסה"נ; מעטים מתוארכים למאה הי' לפסה"נ, ונראה כי בית המרחבים נבנה במאה הט' לפסה"נ. השלב המאוחר של המבנה מתוארך למאות הח' והז' לפסה"נ, ושבר הידית שעליו טביעת חותם 'למלך' מתארך את השימוש בו עד למאה הז' לפסה"נ. מעט מאוד שברי כלי חרס תוארכו לתקופה הפרסית, ואף הם נתגלו רק בריבועים 1–3, ומכאן שהמבנה חדל לשמש עוד קודם לכן.