בשטח המזרחי נחשף קטע קיר שכיוונו מזרח–מערב (W10; כ-1 מ' עובי; איור 1), בנוי אבני קירטון מהוקצעות והושתת על אדמה מהודקת ומעט גיר כתוש על סלע שהוחלק (איור 2). בשלב מאוחר נבנתה תוספת בחלקו המזרחי. סביב הקיר נמצאו שברי כלי זכוכית וקערות מטיפוס Late Roman C המתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הה'–הו' לסה"נ).

מצפון וממזרח לקיר נמצאו סדקים עמוקים בסלע (L513 ,L512; כ-0.25–0.45 מ' רוחב; 1.8 מ' עומק לפחות) שבהם התגלו שברי כלי חרס שתוארכו לתקופה הביזנטית.
 
בשטח המערבי התגלו שרידי מבנה שנחשפו ממנו שני חדרים (איורים 3, 4). החדר המערבי (2), נתחם בקירות שהשתמרו לגובה נדבך אחד מדרום (W12; כ-0.6 מ' רוחב, 0.45 מ' גובה השתמרות) וממזרח (W13; כ-0.65 מ' רוחב). החדר המזרחי (3) נתחם בקירות מצפון (W15) ומדרום (W14). תשתית רצפות החדרים (L522 ,L521) עשויה שכבת אדמה מהודקת מעורבת באפר שחור ובחרסים מעל סלע הקירטון.
מעל קיר 13 נמצאו שני מתקנים עגולים בנויים (L520 ,L519; איור 5), כנראה מאוחרים למבנה, שהכילו אפר, גרעין זית מפוחם וחומר אורגני לא מזוהה; תפקידם אינו ברור. צמוד לגבול החפירה הדרומי נחשף קיר (W11; איור 6) שכיוונו מזרח–מערב, בנוי שני נדבכים של אבני קירטון מסותתות ומושתת על סלע שהוחלק, בדומה לשטח המזרחי. מצפון לקיר 11 נמצאו ספלולים קטנים חצובים (L509–L507) וסדקים בסלע (L506; איור 7), שלא נחפרו.
בחדר 2 נמצאו שרידי קנקנים רבים, כלי זכוכית, מתכת, אבני פסיפס, חומר צמחי וגרעין של זית מפוחם.
 
ממצא כלי החרס כלל קערות מסוג Late Roman C (איור 1:8–4), קדרה (איור 5:8), מכסה סיר בישול (איור 6:8), קנקנים (איור 7:8, 8) ונר (איור 9:8) המתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הה'–הו' לסה"נ), וכן שברי טבון. מרבית החרסים (כ-88%) הם שברי כלי אגירה.
נמצאו 34 שברי זכוכית, ובהם שבר קערה עם שפה חתוכה ושרידי עיטור חרוט רדוד על הדופן המתוארכת למאות הד'–הה' לסה"נ, שהתגלה סמוך לפני השטח.
נמצאו שלושה אסימוני מטבעות מנחושת, שניים על רצפות חדרים 2 ו-3 ואחד בסדק בסלע. אסימונים אלה ככל הנראה לא נטבעו, ובכל זאת שימשו חלופות למטבעות במחצית השנייה של המאה הה' ובמחצית הראשונה של המאה הו' לסה"נ (G. Bijovsky 2000–2002. The Currency of the Fifth Century C.E. in Palestine – Some Reflections in Light of the Numismatic Evidence. Israel Numismatic Journal 14:196–210).