זנוח, סקר מחצבה

פבלו בצר
17/05/2010
דוח לארכיון

בחודש אוגוסט 2008 נערך סקר ארכיאולוגי במחצבת זנוח (רישיון מס' 44/2008-S; נ"צ — 20230-300/62450-503) לקראת הרחבת שטח המחצבה. הסקר, מטעם רשות העתיקות, נערך על ידי פ' בצר וג' סולימני, בסיוע נ' זאק (שרטוט).

בתחום האזור הנסקר האתרים הארכיאולוגיים ח' אסד, מערת התאומים ודיר אבו עלי. הסקר נערך במדרון טרשי ותלול ולא נמצאו בו שרידים ארכיאולוגיים.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version