שכבה IV (התקופה הביזנטית). בשטח A3 נחשפו שרידי חדר קטן (כ-1.5 × 2.0 מ'; איור 2), ובו שני קירות רחבים (W117 ,W116). רצפת החדר עשויה מעפר מהודק. מראשו של קיר 116 יורדות שלוש מדרגות (1.7 מ' רוחב, 0.2–0.3 מ' השלח) למזרח אל הרצפה (איור 3). הפן המערבי של קיר 116 נבנה מאבני גוויל בינוניות וקטנות (הוא לא נחפר); הקיר מתעקל למערב בחלקו הדרומי. נראה כי החדר הוא תת-קרקעי (מחסן?), וכי צמוד אליו ממערב היה חדר נוסף. הממצא הקרמי מחפירת החדר מתוארך לסוף המאה הו' לסה"נ וראשית המאה הז' לסה"נ, והוא כולל קערות שמוצאן מפוקאיה (איור 1:4–4), קערות קיפריות (איור 5:4–7), מורטריות סוריות (איור 8:4, 9), סיר בישול (איור 10:4), אמפורה מטיפוס LRI (איור 11:4), קנקני שק (איור 12:4–14), ונר עשוי באבניים, המוכר מסוף התקופה הביזנטית וראשית התקופה האסלאמית הקדומה (איור 15:4).

בריבוע 6 בשטח A4 נחשפה רצפת אבן (L139; איורים 5, 6), הניגשת אל קיר שנשדד ברובו (L138) פרט לשתי אבנים שהשתמרו בחלקו הדרומי. ייתכן שאבני הקיר שימשו לבניית קיר אחר (W120) צמוד לתעלה השוד ממערב. בחפירת הריבוע התגלה ממצא קרמי משלהי תקופת הברזל, הכולל קערה קיפרית (איור 1:7) ושני קנקני שק (איור 3:7, 4) שהתגלו בחפירת רצפת האבן וכן שבר קדרה (באיור 2:7) שהתגלה בתעלת השוד של הקיר (L138).
 
שכבה III (התקופה האסלאמית הקדומה). בריבוע 7 בשטח A4 נחשף קיר (W119; אורך 5 מ'), שנמשך לדרום אל מחוץ לתחום החפירה. במרכז הריבוע נחשף מפלס אבנים, ששימש כנראה משטח עבודה. לצד משטח העבודה נחשף קנקן משוקע בקרקע (איור 8), וקנקן נוסף התגלה מחוץ לשטח הריבוע. ייתכן שמשטח העבודה הוא חלק מחצר הצמודה ממזרח למבנה מגורים, שרק הקיר המזרחי שלו נחפר. בחפירת הריבוע התגלה ממצא קרמי מהתקופה האסלאמית הקדומה, הכולל קערה ממשפחת כלי מפ'גר (איור 5:7), ידית של קנקן זיר (איור 6:7), פך ממשפחת כלי מפ'גר (איור 7:7) ושבר נר מהתקופה העבאסית (איור 8:7).
בחפירת ריבוע 6 בשטח A4 התגלו ממצא קרמי ושני מטבעות מהתקופה האסלאמית הקדומה. בעת יישור חתכים התגלה נר תמים מהמאה הז' לסה"נ (איור 9:7; התקופה האומיית). בעת ניקוי קירות התגלה מטבע מהשנים 450–550 לסה"נ (ר"ע 142544). על פני השטח מחוץ לריבוע התגלה מטבע זהב סולידוס של הרקליוס, שנטבע בקונסטנטינופול בשנת 638/9 לסה"נ (ר"ע 142545).
 
שכבה II (התקופה העות'מאנית). בריבועים 2, 3 בשטח A1 נחשפו שרידי מבנה, שנבנה באבני גיר שהושתתו על אדמת חרסית (איורים 9, 10). מהמבנה נחשפו קטעים משני קירות (W115 ,W114), שתחמו כנראה שני חדרים, ומצפון להם רצפת אבן (L121). קיר 114 נבנה בחלקו המזרחי (0.55 מ' רוחב) משני פנים של אבני גוויל בינוניות ללא חומר מלכד ובצדו המערבי (0.65 מ' רוחב) מפן צפוני של אבנים גדולות ופן דרומי של אבנים קטנות. הקיר השתמר לגובה מרבי של חמישה נדבכים. האבן הקיצונית מזרחית בקיר היא אבן סף מסותתת (0.28 × 0.35 מ', 0.36 מ' גובה). בחלקו המערבי של הקיר, בפן הדרומי, שולבה אומנה, שנבנתה מאבנים מסותתות (0.35 × 0.40 מ') לתוך אדמת החרסית; היא השתמרה לגובה חמישה נדבכים. קיר 115 נבנה משני פנים של אבנים מסותתות, חלקן דמויות משולש שקודקודו הונח בחלק הפנימי של הקיר; בתווך בין שני פני האבנים הונחו אבני גוויל, שהשתמרו לגובה של שלושה נדבכים. רצפה 121 הושתתה על מפלס של אדמת חמרה (0.2 מ' עובי). בחתך המערבי של הריבועים הובחנו כמה רצפות זו מעל זו. נראה כי ההבדלים בבנייה בין שני צדי קיר 114 וכן הרצפות שהובחנו זו מעל זו בחתך מלמדים כי במבנה נערכו שינויים וכי הוא שימש ברצף פרק זמן ארוך החל בתקופה העות'מאנית ועד לימינו.
 
שכבה I (שלהי התקופה העות'מאנית וימי המנדט הבריטי). בשטח A2 נחשף קטע ממדרכה בציר מזרח–מערב (דרך? 14 מ' אורך חשיפה, 1.3–1.8 מ' רוחב; איורים 11, 12), הנמשכת במקביל למדרכה ולכביש בני ימינו. היא נבנתה משתי שורות של אבנים מסותתות למשעי, שהונחו על צדן הארוך, שתחמו ביניהן מפלס מהודק של אבני גוויל בינוניות וקטנות שהונחו על מפלס של טיח. נראה כי המדרכה נמשכת למזרח ולמערב. מצפון לקיר בקצהו המזרחי נחשפה רצפת טיח, אולי קטע קדום של מדרכה או דרך שעברה במקום והייתה רחבה יותר. ייתכן שהמדרכה נבנתה בשנת 1945 על ידי מועצת הכפר הערבי עבאסייה (יהודייה), שיזמה ריצוף של רחובות. מדרום למדרכה (L126) התגלתה קרמיקה משלהי התקופה העות'מאנית וימי המנדט הבריטי, הכוללת קדרה (איור 1:13), סירי בישול (איור 2:13, 3), ידית מדף (איור 4:13), שני פכים מטיפוס כלי עזה (איור 5:13, 6) ונרגילה (איור 7:13).
 
עוד התגלו בחפירה חרסים מהתקופות הכלקוליתית, הברונזה התיכונה 2 והפרסית (איור 14). הממצא מהתקופה הכלקוליתית כולל שתי קערות עם פס אדום על השפה (איור 1:14, 2), האחת (2) מטיפוס V shape, שני פערורים (איור 3:14, 4), בסיס קובעת (איור 5:14), מחבצה (איור 6:14), בזיך (איור 7:14) וידיות נקב (איור 8:14–10), שלאחת (10) עיטור בהון בגב הידית. הממצא מתקופת הברונזה התיכונה 2 כולל קנקן (איור 11:14). הממצא מהתקופה הפרסית כולל בסיס אמפורה (איור 12:14) ונר מקומי עשוי באבניים (איור 13:14). אפשר שממצא כלי החרס מהתקופות הקדומות מלמד שבמקום שכנו יישובים קדומים יותר, שכוסו במשך השנים באדמת סחף מערוצי נחל סמוכים.