דולמן 1 נפגע קשות ואבני הכיסוי שלו נשברו ונמצאו מפוזרות על פני שטח נרחב. בהסרה מבוקרת של אבני המפולת נחשף חדר קבורה מלא באבנים שכיוונו מזרח–מערב

(4 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב; איורים 2, 3). קירות חדר הקבורה נבנו מאבני בזלת גדולות ניצבות (W303 ,W302); במזרח נותרה באתרה אבן הגולל. הרצפה שהשתמרה בחלקה, עשויה אבנים קטנות ובינוניות (לוקוס 301) נחשפה בעומק של 0.7 מ' מפני השטח. בחדר הקבורה לא נמצאו ממצאים המסייעים לתיארוך והאבנים הקטנות סמוך לחדר מעידות שהיה מכוסה בטומולוס.

 
דולמן 9 נהרס ברובו ונחשף רק קטע מרצפת האבן שלו (איורים 4, 5). קירות המבנה התמוטטו לחלוטין ונותרו רק השקעים ברצפה שבהם שוקעו יסודות הקירות. שברי קנקנים אחדים (איור 6: 1, 2) שנמצאו על הרצפה מתארכים אולי את השימוש במבנה לסוף תקופת הברונזה הקדומה או לראשית תקופת הברונזה הביניימית.
 
דולמן 11 לא זוהה בתחילה כדולמן. על פני השטח נחשף קיר מעוגל (W103; אורך 6 מ'; איורים 7, 8) בנוי מאבני בזלת גדולות ובסביבתו נמצאו בשכבת הקרקע העליונה חרסים אחדים של קנקן (איור 9: 1), פך (איור 9: 2) ובסיס פכית (איור 9: 3) שתוארכו לתקופה הרומית. אלה מעידים שהמבנה היה כנראה גלוי על פני שטח ואולי נוצל במהלך התקופה. לאורך צדו הדרומי של קיר 103 ונמוך ממנו ב-0.7 מ' נחשף מבנה ובו שני חדרי קבורה שכיוונם מזרח–מערב. בחדרים (לוקוסים 102, 108; 3 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב, 1 מ' גובה השתמרות; איור 10) נמצאה רצפה עשויה מלוחות בזלת דקים. המבנה היה בנוי מאבני בזלת שטוחות וכמות האבנים הקטנות בסביבתו מעידה כי היה מכוסה במקור בטומולוס. ברובד האדמה שכיסה את רצפת המבנה נמצאו שברים של קערות חרס מתקופת הברונזה הקדומה (איור 9: 4, 5). מפלס רצפה גבוה יותר (לוקוס 107) שהיה דומה למפלס הרצפה התחתון (לוקוס 110) הונח בחדר הצפוני (לוקוס 108); תאריכו ותפקידו אינם ברורים כלל ועיקר. ברובד שבין שני מפלסי הרצפה נמצא מגרד מניפה מצור שהשתמר היטב (איור 11) ומעיד שחדרי הקבורה היו בשימוש לא יאוחר מתקופת הברונזה הקדומה 3.