ריבועים 1 ו-2

הריבועים (1.0–1.8 מ' עומק) צמודים זה לזה ומופרדים במחיצה (איור 2). זוהו חמש שכבות גיאומורפולוגיות, מלמעלה למטה: פני שטח, אדמה חומה בהירה ואדמה חקלאית חומה (1), קרקע קדומה (Paleosol) בצבע חום אפור (2), חמרה חרסיתית בצבע חום-אדום (3), חמרה חרסיתית בצבע חום-אפור (4), וחמרה חולית בצבע חום עד חום-צהוב, נקייה מממצא (5). שרידים קדומים נתגלו בשכבות 3 ו-4. גובה בסיס השכבה הארכיאולוגית כ-12 מ' מעל פני הים, ובה שני שלבים:
השלב המאוחר. התגלה חדר (L116; כ-3×4 מ' לפחות) תחום בשלושה קירות בנויים אבני כורכר קטנות עד בינוניות שרק יסודותיהם השתמרו (W118 ,W110/117 ,W108; איור 3); קיר 118 נמשך לצפון-מזרח. מדרום לחדר, בקצה הדרומי של ריבוע 2, התגלה קיר נוסף (W120).
שברי כלי חרס התגלו ממערב לקיר 108 וממזרח לקיר 110, ולכן ייתכן שהחדר הוא חלק ממבנה שהמשכו דרומה, מערבה וצפונה.
בתוך החדר נמצאו שברי כלי חרס ואבן רבים ובהם קערות, סירי בישול, קנקני אגירה ופכים, המתוארכים ברובם לתקופה הרומית (להלן).
השלב הקדום. התגלתה שכבה ובה שברי כלי חרס, שלתוכה בנוי השלב המאוחר. נוסף על הטיפוסים המופיעים בשלב המאוחר התגלו חרסים המתוארכים לתקופות הפרסית וההלניסטית.
 
ריבועים 3 ו-4
הריבועים (0.8–1.4 מ' עומק; איור 4) צמודים זה לזה. נתגלו שלוש שכבות גיאומורפולוגיות, מלמעלה למטה: פני שטח, אדמה חקלאית חומה (1), קרקע בצבע אפור כהה המכילה חומר אורגני (2), חמרה חרסיתית בצבע חום-אדום ובבסיסה חמרה חולית
(3). גובה בסיס השכבה הארכיאולוגית כ-11.5 מ' מעל פני הים, בתוך שכבת 3 החרסיתית.
נתגלו אבנים בינוניות אחדות לא מסודרות שמהותן אינה ברורה ושברים שחוקים אחדים של כלי חרס המתוארכים ברובם לתקופה הרומית.
 
הממצא הקרמי
רוב כלי החרס מתוארכים למן התקופה הרומית הקדומה (סוף המאה הא' לפסה"נ–המאה הא' לסה"נ), ועד לתקופה הרומית התיכונה (סוף המאה הא' לסה"נ–המאה הב' לסה"נ) והם כוללים בעיקר כלי בישול (איור 5: 1–6) וקנקני אגירה (איור 5: 7–13). לרוע המזל, אי אפשר לתארך בדיוק רב יותר את המכלול הקרמי ואת השרידים האדריכליים בריבועים 1 ו-2.
נמצאו גם חרסים אחדים מהתקופות הפרסית וההלניסטית. מן התקופה הפרסית (המאות הו'–הד' לפסה"נ) נתגלה מורטריום טיפוסי (איור 6: 1). מן התקופה ההלניסטית התגלו כלים מהשלב הקדום (המאות הג' לפסה"נ), כגון קערה מזוגגת שחורה (Black Glazed Molded Bowl; איור 6: 2) וסיר בישול (איור 6: 5) ומהשלב המאוחר (המאה הב' לפסה"נ), כגון קערות המיספריות (איור 6: 3, 4) וקנקנים (איור 6: 6–10) שחלקם ממשיך לתקופה הרומית הקדומה.