שטח A

נפתח ריבוע אחד בעקבות גילוי אבנים גדולות אחדות מתחת לרובד סחף חום כהה של פני הקרקע. למרות הנזק הכבד שנגרם לשרידים מתקופת הברונזה הקדומה, נחשפו קיר ובורות אחדים שנחפרו לתוך חוואר חום בהיר סטרילי (איור 2). הבורות היו מלאים באבנים, כלי חרס ופריטי צור בתוך אדמה חומה כהה. הבור הצפוני חתך קיר שניתן אולי לקשרו לשכבה III הכלקוליתית. הבורות הם כנראה משלב מאוחר בב"ק 1, אף שלא ברור אם הם שייכים לשכבה I או II.
 
שטח B
בשטח שלא נפגע בעבודות העפר הייתה תקווה למצוא רצף סטרטיגרפי מפני הקרקע. נפתח חצי ריבוע והתברר כי פני הקרקע העבים כיסו הצטברות של מפולת מן הב"ק 1, לא ברור אם היא משכבה I או II. בעומק של 1.14 מ' מפני השטח נחשף משטח של אדמה מהודקת עם אבנים קטנות ומעליו חרסים מן התקופה הכלקוליתית (שכבה III). החפירה לא הגיע לשכבת הבסיס של חוואר סטרילי שעליו נבנה היישוב.
 
שטח C
קודם לחפירה הוסרו מרבית פני הקרקע החומים כהים בשטח (יותר מ-100 מ"ר) בציוד מכני ונחשף החלק העליון של חומר חום בהיר אפור ובו אבני קירות וכמות רבה של שברי כלי חרס מב"ק 1. זוהו שלוש שכבות עיקריות.
שכבה III מתוארכת לתקופה הכלקוליתית ונחשפה בחמישה חתכי בדיקה קטנים המפוזרים בשטח (איור 3). נתגלו שני שלבים.
שלב ב'. השרידים הכלקוליתיים הקדומים הוקמו על החוור הסטרילי שעליו כיסה מילוי עבה של אדמה ואבנים קטנות. בחשיפה המצומצמת של השלב הקדום לא נמצאו שרידי בנייה, אולם היו משטחים אחדים של אדמה מהודקת ומעליהם שברי כלי חרס רבים (איור 4). 
שלב א'. מהשלב המאוחר של התקופה הכלקוליתית נחשפו שרידים אדריכליים מצומצמים ומפלסי חיים אחדים (איור 5).
שכבה II מתוארכת לתקופת הב"ק 1ב'. לא נמצא קשר בין השרידים משכבה III לאלה משכבה II. הפריט הבולט בשכבה זו היו שרידי מבנה גדול ולו פינות חיצוניות מעוגלות (איור 6). סמוך לו נחשפה מחצית מבנה עגול (איור 7). זוהו שני שלבים.
שלב ב'. נחשף מבנה כמעט ריבועי (5.25×6.00 מ' מידות חיצוניות, 18 מ"ר שטח פנימי) שלו שתי פינות מעוגלות לפחות. הכניסה למבנה נקבעה בקיר הצפוני ומהסף שלה הובילה מדרגה למפלס הרצפה. מול הכניסה ובציר מזרח–מערב של החדר נמצאו שתי אבנים גדולות שטוחות שהיו משוקעות ברצפת אדמה מהודקת ושימשו כנראה בסיסי עמודים לתמיכת התקרה.
מצפון למבנה נחשפו שרידיו של מבנה אחסון עגול שכניסתו לא אותרה, הייתה כנראה בצד הצפוני שלא נחפר.
באמצע קיר (W18) שחיבר בין המבנה למתקן המעוגל שמצפון לו הייתה כניסה. ממערב לקיר 18 נחשף מפלס אדמה מהודקת (לוקוס 188) שעליו נמצאה קדרת חרס כמעט שלמה (איור 8).
שלב א'. שלב מאוחר של המבנה משכבה II, תוכנית המבנה ממשיכה בתוספות של קירות ומפלסי רצפה אחדים. דומה שהרצפה משלב ב' המשיכה לשמש ובסופו של השלב נעזב המבנה וכל הכניסות נאטמו. הכניסה המרכזית למבנה מצפון מולאה וסף האבן שלה ובו פותה חצובה הוזז ממקומו, הונח על צדו וחסם את המעבר (איור 9).
שכבה I. בסופה של שכבה II הייתה הפסקה מוחלטת של היישוב. במהלך ימי שכבה I ניכרו בשטח שרידיה האדריכליים של שכבה III אולם ההתיישבות של שכבה I העלימה כל זכר לשרידים הקודמים בשפיכת מילוי עבה של אבנים בתוך המתקן העגול ובשטח שבינו לבין המבנה משכבה II. צמוד למילוי זה נחשף קיר תמך (W11; ר' איור 7) אך לא זוהו שרידים אדריכליים אחרים משכבה זו.
קברים מאוחרים לשכבה I
נחשפו שרידים של שלוש קבורות ראשוניות, כנראה של בדואים מהתקופה המודרנית. שתיים מהקבורות שנמצאו בתוך שטח המבנה היו הרוסות, השלישית שנמצאה מצפון למבנה הייתה קבורת אישה בגיל 20–30 שנה שהייתה מונחת על צדה הימני בכיוון מזרח–מערב, הראש במערב והפנים פונות לדרום (איור 10). לא נמצאו מנחות קבורה. סמוך לקבורה זו היה שטח מרובע של אדמה כהה המעיד כנראה על קבורה נוספת שלא נחפרה.
 
שטח D
נפתח ריבוע אחד בעקבות חשיפתן של אבנים גדולות אחדות לאחר הסרת פני שטח. נחשפו שרידי קיר ומפלס רצפה של אבנים קטנות מהודקות (איור 11) שהונחו על האלוביום הסטרילי. כלי החרס שנמצאו מעל ובתוך המפלס הם משכבה III, מהתקופה הכלקוליתית.
 
שטחים F ,E
נפתחו שני חצאי ריבועים במקום שבו נראו שרידי מבנים בבדיקות המקדימות. בשטח E נחשף מפלס מאבנים קטנות שהקיף אבן גדולה ושטוחה שהייתה מונחת מעל חוואר חום בהיר וסטרילי (איור 12). בשטח F נחשפו שרידים של קיר שדה שכיוונו מזרח–מערב שהוקם מעל לחוואר הבסיסי הסטרילי. נמצאו מעט מאוד שברי כלי חרס והם אינם מאפשרים שיוך כרונולוגי ברור של השרידים שנחשפו.
יחידה F122. החפירה ביחידה זו החלה בעקבות חשיפה של ריכוז עצמות וחרסים בכלי מכני. הממצא היה קשור כנראה למערת קבורה שתקרתה הוסרה בדחפור. בחלק העליון של המילוי במערה נמצאו שבר של קנקן ופכית קטנה, שניהם מתוארכים לתקופה הפרסית. העצמות והחרסים במערה מצביעים על קבורה שנפגעה קשות והממצא נמצא בחוסר סדר מוחלט. לא נמצאו שרידים נוספים מתקופה זו. בהמשך החפירה נחשפו קווי המתאר של מערה חצובה שהכניסה אליה הייתה מצפון. הכניסה המדורגת הייתה תחומה בשתי שורות מקבילות של אבנים בינוניות עד גדולות והובילה במדרגה רדודה (איור 13) למערה שבה שלושה חדרים חצובים, עגולים ועמוקים (1–3) שהופרדו בקירות סלע חצובים (איור 14). שלושת החדרים היו מלאים בסחף והצטברות עד רצפת הסלע. באחד החדרים נחשפו שרידים של קבורה ראשונית מן התקופה הכלקוליתית של אישה שגילה 20-30 שנה. הנקברת הונחת בארטיקולציה ובמנח מכווץ על צדה הימני בכיוון צפון–דרום, הראש בצפון והפנים פונות למערב. הקבורה נמצאה כחצי מטר מעל רצפת הסלע וייתכן שעשצה שימוש במערת קבורה קיימת שנוקתה לחלוטין מתוכנה.
בצד הצפוני של פני הסלע הטבעי בחדרים הובחנו נישות קטנות (10–15 ס"מ קוטר, 5–10 ס"מ עומק; איורים 14, 15) שהן תוצאה של תהליכים טבעיים או אולי של פעילות נברנים. ייתכן עם זאת שהנישות נוצרו במכוון אף שמהותן אינה ברורה.