שטח A (איור 1).

מעל סלע האם (עד 1.4 מ' עומק) זוהו ארבע שכבות:
שכבה 1. על פני השטח זוהו שרידי הכפר הסורי סקופיה ונאספו חרסים מעורבים.
שכבה 2. התגלו שברי כלי חרס רבים מן התקופה הממלוכית, ללא ממצא אדריכלי.
שכבה 3 (איורים 2, 3). נחשפו שרידי בנייה הכוללים שני חדרים לפחות וביניהם קיר ארוך. הקיר (W114) בנוי אבני גוויל ואבנים מהוקצעות בבנייה יבשה והשתמר לגובה שלושה–ארבעה נדבכים. מדרום-מזרח לו נחשף חדר (לוקוס 111) התחום בקיר המקביל לקיר 114 (W116) ובקיר הניצב להם (W117). מצפון-מערב צמודה לקיר 114 אומנה המעידה על חדר שקורה בקשתות (לוקוסים 106, 109, 113). חדר זה תחום ממערב בקיר (W115) הניצב להמשכו של קיר 114. בשטח החדר נמצאו שרידי שרפה, ייתכן של הגג, וכן של מוקד ובו שאריות עץ, מתכת וחומר לבן לא מזוהה.
נאספו שברי כלי חרס רבים ובהם קערות (איור 4: 1–11) ובסיסי קערות (איור 4: 12, 13), מחבת (איור 5: 1), קדרות (איור 5: 2–9), סיר בישול (איור 5: 10), קנקן (איור 5: 11) ונר (איור 5: 12), וכן כלי cream ware רבים ובהם קערות (איור 6: 1), קנקנים (איור 6: 2–6), בסיסי פכים (איור 6: 7, 8), צפחת (איור 6: 9), נרות (איור 6: 10, 11) וחרסים מעוטרים (איור 6: 12, 13) המתוארכים כולם לתקופה העבאסית.
שכבה 4. מחוץ לחדר הגדול, סמוך לפינתו המשוערת ומדרום-מערבלקיר 115, נמצא על גבי הסלע ריצוף אבן (לוקוס 105) עם ממצא קרמי דל מהתקופה הביזנטית.
 
שטח B
השטח ממוקם כ-100 מ' ממזרח לשטח A. ככל שעולים במדרון הגבעה לכיוון צפון-מזרח פני הסלע קרובים יותר לפני השטח הנוכחיים, וככל שנעים דרומה ומערבה נחשפים שרידי בנייה עתיקים.השטח נחפר עד לסלע האם (עד 0.9 מ' עומק) וניכר כי נפגע קשות מכלי מכני שהעמיק עד הסלע. לא נחשפו שרידים אדריכליים כלשהם.
הממצא הקרמי הרב מתוארך בעיקר לתקופה הממלוכית וכולל כלים מעוטרים ומזוגגים וכן כלי soft-paste ware כגון קערה (איור 6: 14) ובסיס (איור 6: 15).