סקר ימי ליד חוף אשדוד  [14]
חפירות בירושלים - 1967  [16]

Built teti-tu

Websites, texts and photos © Israel Antiquities Authority