א (1961)

ח'רבת יצחקיה, שתי כתובות ארמיות חדשות, משה פראוסניץ  [1]
כפר משהד, פריטים מעוטרים ממסגד נבי יונס, משה פראוסניץ  [2]
מערת נחל עמוד, גולגולת ושלד של אדם ניאנדרטלי, סוזוקי וותנבה  [3]
תל "גת", ביצורים מתקופת הברונזה התיכונה, שמואל ייבין  [4]
כפר יהושע, קבורה מהמאות הי"ב-הי"א לפסה"נ, אדם דרוקס  [5]
עין גב, חפירת בדיקה בתל, בנימין מזר, אברהם בירן, משה דותן ועמנואל דונייבסקי  [5]
נחשונים, מערת קברים מתקופת הברזל ומהתקופה הפרסית בנחשונים, זאב ייבין  [7]
ראש העין, חפירות בתל אפק, אברהם איתן  [8]
טירת יהודה, זאב ייבין  [9]
אבן מנחם, מערת קבורה משלהי המאה הג' לסה"נ, אדם דרוקס  [10]
חדשות מן המוסיאון הארכיאולוגי  [11]
חדשות מהסקר, סקר יישובי פרזות מתקופת הברזל בנגב הצפוני, רם גופנא  [14]
ירושלים, עיר דוד, קת'לין קניון  [15]