125
2013
חיפוש

לרשות המשתמש עומדות כמה אפשרויות חיפוש:

חיפוש כללי
חיפוש לפי שם מחבר
חיפוש לפי שם אתר
חיפוש לפי מס' הרשאה/רשיון

בחיפוש המתקדם נפתחת אפשרות לחפש לפי אזור, תקופה או נושא.

החיפוש הגיאוגרפי פותח את מפת הארץ המחולקת לשבע רצועות רוחב. לחיצה על רצועת הרוחב הרצויה תציג אותה עם הנקודות המציינות את מקום האתרים והמקושרות לרשימת הדוחות בגיליונות האלקטרוניים. כללי 


         
 שם האתר 


  
 מחבר 


         
 הרשאה 


   חיפוש מתקדם חיפוש באמצעות מפה גאוגרפית


 
גליונות אלקטרוניים
טבריה    יוסף סטפנסקי      [117 (2005)]
טבריה, בית העלמין המוסלמי    יוסף סטפנסקי ובוטרוס חנא      [117 (2005)]
מפת טבריה, סקר    יוסף סטפנסקי      [117 (2005)]
טבריה – 2004    יזהר הירשפלד וערן מאיר      [118 (2006)]
טבריה    עדנה שטרן      [119 (2007)]
טבריה    יוסף סטפנסקי      [119 (2007)]
טבריה, 'גלי כנרת'    משה הרטל      [120 (2008)]
טבריה, סקר כניסה צפונית    משה הרטל      [120 (2008)]
טבריה, ח' נצר אל-דין מזרח    הנאא אבו-עוקסה      [120 (2008)]
טבריה, הכנסייה הסקוטית    זוהר דניאל      [120 (2008)]
טבריה    משה הרטל      [120 (2008)]
טבריה, הכנסייה הסקוטית    משה הרטל וזוהר דניאל      [120 (2008)]
טבריה, שכונת גאולים    עמנואל דמתי      [121 (2009)]
טבריה, רח' הפרחים    עמנואל דמתי      [121 (2009)]
חמת טבריה (דרום)    משה הרטל      [121 (2009)]
טבריה, חצר היהודים    יוסף סטפנסקי      [121 (2009)]
טבריה    עבדאללה מוקארי      [121 (2009)]
טבריה, גן הטיילת    עבדאללה מוקארי      [121 (2009)]
טבריה, התיאטרון הרומי    ווליד אטרש      [122 (2010)]
טבריה, טיילת    עדנה דללי-עמוס      [122 (2010)]
טבריה, הכנסייה הסקוטית    משה הרטל      [122 (2010)]
טבריה, המוביל המלוח הדרומי    נמרוד גצוב      [122 (2010)]
טבריה    עבדאללה מוקארי ומשה הרטל      [122 (2010)]
טבריה    עדנה דללי-עמוס      [122 (2010)]
טבריה    משה הרטל , עדנה דללי-עמוס ואבנר הילמן      [122 (2010)]
טבריה, ההוסטל הרוסי    עדנה דללי-עמוס      [122 (2010)]
טבריה    אורן זינגבוים ומשה הרטל      [123 (2011)]
טבריה, תעלת ברניקי    עבדאללה מוקארי      [123 (2011)]
טבריה, גן העיר (א')    משה הרטל      [125 (2013)]
טבריה, גן העיר (ב')    משה הרטל      [125 (2013)]
טבריה    משה הרטל      [125 (2013)]
טבריה, רחוב הירדן    משה הרטל      [125 (2013)]
טבריה, חוף שקמים    משה הרטל      [125 (2013)]
טבריה    משה הרטל ויעקב הראל      [125 (2013)]
טבריה, תעלת ברניקי    גלעד צינמון      [125 (2013)]
טבריה, גני מנורה    אלי ינאי      [126 (2014)]
טבריה, צומת חוף שקמים    אלי ינאי      [126 (2014)]
טבריה    עדנה דללי-עמוס      [128 (2016)]
טבריה, גני חמת    אלכסנדר און ושלומית וקסלר-בדולח      [128 (2016)]
טבריה    עדנה דללי-עמוס ובוטרוס חנא      [129 (2017)]
גליונות עבר
חמת טבריה, בית הכנסת העתיק   משה דותן   [ב (1962)] [1]
חמת גדר, בית הכנסת העתיק בחמת - טבריה   משה דותן   [ה (1963)] [11]
בתי הכנסת העתיק במחמת טבריה    [ו (1963)] [9]
טבריה, עין השבעה וחמת טבריה, בדיקות לאורך תעלת מי המעיינות המלוחים   ש' אפלבואום   [ט (1964)] [1]
טבריה  אדם דרוקס   [י (1964)] [14]
טבריה, תוכנית לשיקום העיר טבריה   גדעון פרסטר   [יא (1964)] [11]
טבריה  אדם דרוקס   [יב (1964)] [16]
חמת טבריה, עגילי זהב נמצאו      [טו (1965)] [13]
טבריה, שרידים צלבניים    א' דרוקס, א' קמפינסקי ונ' נאמן   [טז (1965)] [15]
טבריה עלית, קברי פיר   וסיליוס צפיריס   [יז (1966)] [24]
טבריה, ארון קבורה יהודי ב"גני חמת"   אשר עובדיה   [כא (1967)] [23]
חמת טבריה  אליעזר אורן   [לו (1970)] [5]
טבריה  פאני ויטו   [מ (1971)] [3]
טבריה  גרשון אדלשטיין ופאני ויטו   [מג (1972)] [2]
טבריה  אדם דרוקס   [מז (1973)] [4]
טבריה – 1973  גדעון פרסטר   [מח-מט (1974)] [35]
טבריה  אסתר דינור, אליוט בראון   [סא-סב (1977)] [9]
טבריה    [סג-סד (1977)] [28]
טבריה, הרובע הצפוני מימי הכיבוש הערבי, בית הכנסת וביצורי העיר הצלבניים   אריאל ברמן   [עו (1981)] [10]
טבריה, קברי ארגז מהתקופות הרומית-הביזנטית ברחוב דונה גרציה   פאני ויטו   [עז (1981)] [7]
טבריה, חומות העיר     [עח-עט (1982)] [15]
טבריה    [פב (1983)] [10]
טבריה    [צד (1989)] [67]
טבריה    [צה (1990)] [19]
טבריה, סקר מבנים מוסלמיים     [צו (1991)] [3]
טבריה, 1990-1991     [צז (1991)] [32]
טבריה    [צז (1991)] [93]
טבריה, כבשן     [צט (1993)] [101]
טבריה, הר ברניקי – 1992     [קא-קב (1994)] [29]
טבריה  אלכסנדר און   [קג (1995)] [117]
טבריה  יזהר הירשפלד   [קד (1995)] [32]
טבריה, אבנים מעוטרות   עמנואל דמתי ויוסי סטפנסקי   [קד (1995)] [123]
טבריה  יוסי סטפנסקי   [קח (1998)] [26]
טבריה, ח' נאסר א-דין   ירדנה אלכסנדר   [קח (1998)] [175]
טבריה, בית הקברות הישן   ירדנה אלכסנדר   [קח (1998)] [181]
טבריה, ח' נַצִר א-דין (2511)  חיה בן נחום   [109 (1999)] [22]
טבריה  יזהר הירשפלד ואורן גוטפלד   [112 (2000)] [20]
טבריה    [נט-ס (1976)] [17]
הדפסה 
כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות