125
2013
חיפוש

לרשות המשתמש עומדות כמה אפשרויות חיפוש:

חיפוש כללי
חיפוש לפי שם מחבר
חיפוש לפי שם אתר
חיפוש לפי מס' הרשאה/רשיון

בחיפוש המתקדם נפתחת אפשרות לחפש לפי אזור, תקופה או נושא.

החיפוש הגיאוגרפי פותח את מפת הארץ המחולקת לשבע רצועות רוחב. לחיצה על רצועת הרוחב הרצויה תציג אותה עם הנקודות המציינות את מקום האתרים והמקושרות לרשימת הדוחות בגיליונות האלקטרוניים. כללי 


         
 שם האתר 


  
 מחבר 


         
 הרשאה 


   חיפוש מתקדם חיפוש באמצעות מפה גאוגרפית


 


כל הזכויות שמורות לרשות העתיקות