המדרון המזרחי

נמצא שטח חקלאי (100×250 מ') מוקף גדר אבן (30 מ' אורך, 1 מ' רוחב), הכולל עשרות טרסות, ערמות סיקול ומערות. במרום המדרון מחוץ לתחום החפירה תועדה שומרה (4.5×4.5 מ').
נחפרו חמש טרסות רדודות (כ-0.5 מ' גובה), קירותיהן מושתתים על הסלע ולהן מילוי אדמה דחוסה ואבנים קטנות: טרסה W106 (אורך 8 מ', רוחב 1 מ'; איור 1), טרסה W108 (אורך 8 מ', רוחב 0.8 מ'; איורים 2, 3), טרסה W110 (אורך 3.5 מ', רוחב 0.5 מ'; איורים 4, 5), טרסה W113 (אורך 7 מ'; איורים 6, 7) וטרסה W114 (אורך 8 מ'; איור 8, 9).
חתך שנעשה בערמת סיקול (לוקוס 109; 3×8 מ', 0.6 מ' גובה; איור 10) העלה כי היא עשויה תערובת אבנים קטנות ועפר. ערמות מסוג זה נמצאות בתחומי החלקות החקלאיות.
בסלע נארי במרכז משטח סלע (15×20 מ') נמצאה חציבהמעוגלת (לוקוס 105; כ-2 מ' קוטר, כ-1 מ' עומק; איורים 11, 12). משטחי סלע שבמרכזם חציבה נמצאו בשטחי החקלאות ונראה כי נועדו לשתילת עצים.
מערה טבעית ללא סימני שימוש (לוקוס 107) נתגלתה בעבודת טרקטור.
חללה הפנימי של מערת קבורה (לוקוס 111; איור 13) הורחב לשימוש בשלב מאוחר
(3.0×4.0×1.5 מ'). בחזית המערה מסדרון (2×5 מ'), המוביל אל פתח שחלקו העליון מקומר (1.0×1.4 מ'). בחתך שנעשה בחללה נמצא חומר אורגני (0.2 מ' עובי) על רצפת סלע, שכלל שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית.
מערה נוספת היא מערה טבעית שפתחה הוצר בקיר אבנים (לוקוס 112; 3.5×4.5×2.2 מ'). בחתך שנעשה בחללה התגלתה שכבה דקה של חומר אורגני על רצפת הסלע.