שכבה IV

השרידים הקדומים נחשפו באזור מצומצם (ריבוע E2) וכללו שני קירות (W219 ,W218) שביניהם רווח של כמטר אחד הנראה ככניסה שנחסמה בשלב מאוחר בקיר (W212, שכבה III; איור 3). מדרום לשני הקירות נחשף משטח אדמה כבושה (L62) שהיה קשור לבסיס הקירות ומעליו אבן גדולה ושטוחה שבה שקע עגול חצוב.
 
שכבה III
השרידים הארכיאולוגיים בשכבה זו כללו שני מבנים שתוכניתם אינה ברורה דיה.
מבנה 1 מוגדר בכמה קטעי קירות. מדרום סוגר את המבנה קיר W203/W209 ומצפון משמש קיר 218 משכבה IV. גוש אבן גדול הניגש לצד המערבי של קיר 203 עשוי להעיד על קיר נוסף שאולי המשיך צפונה והתחבר לקיר 218. שורת אבנים שפניהן העליונים שטוחים וקיר W212 שיצר פינה עם קיר 218, עשויים להעיד על חלוקת החלק המזרחי של המבנה. הצד המזרחי לא היה תחום בקיר ולא ניתן היה להגדירו בבהירות. עם זאת, אפשר ששורת האבנים שימשה בסיסים לעמודים שתמכו בקירוי השטח מזרחה.
בקיר 203 הייתה כניסה שנבנתה משתי אבני מזוזה גדולות שאליהן התחברה אבן סף גדולה ובה שקע לדלת (איור 4), המעיד כי הכניסה הייתה מדרום. ממזרח לכניסה וסמוך להמשכו המשוער של קיר 203 נחשף מתקן מעוגל בנוי מאבן. בתחום המבנה נחשפו כמה משטחי אדמה כבושה, שאחד מהם היה משולב סביב מחשוף סלע ונמצאו בהם מעט חרסים מתקופת הברונזה הביניימית.
מדרום למבנה 1 ובמקביל לו נמצא קיר נוסף (W216) שעשוי להעיד על שביל מעבר או חדר צדי. רחוק יותר מזרחה נמצא משטח אדמה כבושה ועליו כמות מרשימה של קנקנים שבורים (L58; איור 5). המשטח הקשור למבנה 1 עובר מתחת ליחידות ארכיטקטוניות משכבה II.
 
מבנה 3. מצפון למבנה 1 נחשפו שרידים חלקיים של מבנה נוסף שכללו פינת שני קירות הבנויים בגסות (W215 ,W214). משטחי אדמה כבושה מחוץ למבנה הכילו ממצא כלי חרס מתקופות הברונזה הקדומה והביניימית.
 
שכבה II
השרידים הארכיטקטוניים משכבה זו שכללו שני שלבי בנייה נחשפו בעיקר בדרום שטח החפירה. בצפון השטח נמצאה ערמת סיקול של אבנים גדולות שכיסתה את שרידי שכבות IV ו-III וככל הנראה שייכת לשכבה II.
 
מבנה 2
שלב א'. שרידי מבנה 2 כללו לפחות שלושה חדרים (1–3) מסודרים בשורה. קירות המבנה היו מושתתים על מילוי מלאכותי של אבנים קטנות ובו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הביניימית.
שלב ב'. מבנה 2 המשיך לשמש בשלב המאוחר ונוספו לו יחידות ארכיטקטוניות בצפון ובמערב. אפשר ששני שלבי הבנייה בשכבה 2 היו בני זמן אחד עם שלבי הבנייה משכבה III. נבנו שני קירות שיצרו פינה (W202 ,W201; איור 6) ונראה שהם חיברו בין המבנים 1 ו-2. הפינה הפנימית של שני הקירות הייתה מחוזקת במילוי אבנים שיצר פלטפורמה מוגבהת, שנבנתה הישר על מילוי האבן שכיסה את המשטח משכבה III.
ממערב למבנה 2 נמצאו תוספות בנייה בשלב ב' (ריבוע A1).
 
שכבה I
בדרום שטח החפירה (ריבוע A1) נחשף קיר (W217) שנפגע קשה מבנייה מודרנית, לא ניתן היה לשייכו לשכבה כלשהי אך ברור כי הוא מאוחר לשכבה II. חסרונן של רצפות הניגשות לקיר מקשה על תיארוכו.
 
השרידים מתקופת הברונזה הביניימית שנחשפו בחפירה הם המשך לשרידים בני התקופה בשטחים C ו-E מחפירות קודמות. מן החפירות בשטחים אלו ומהחפירה בשטח F נראה שאתר הברונזה הביניימית השתרע ברצועה רחבה ממערב לערוץ נחל אשתאול. העדר שרידי יישוב מתקופת הברונזה הקדומה באתרם בשטח F מאפשר להגדיר את גבולות אתר הברונזה הקדומה שנחשף בשטחים B ,A ו-D בחפירות הקודמות. העדר כללי של שרידי הברונזה הביניימית בשפלת יהודה מחזק את חשיבות אתר נחל אשתאול להבנת התקופה.