נחפר ריבוע, תחילה בעזרת מחפרון ואחר כך ביד (איור 1). בעומק 1.2 מ' נחשפו אבני כיסוי מהוקצעות למחצה (0.65×0.90 מ') של לפחות שלושה קברי ארגז שלא נחפרו (איורים 2, 3). צינור ביוב בחלקו הצפוני של הריבוע פגע באחד הקברים והסיט חלק מאבני הכיסוי. בשכבת המילוי מעל הקברים נתגלו שברי סיר בישול מהתקופה הרומית (איור 1:4), קערה (איור 2:4) וקדרה (איור 3:4) מהתקופה הביזנטית וקערות (איור 4:4, 5) וקדרה (איור 6:4) מהתקופה הממלוכית.