מערות קבורה – נחפרו חלקית חמש מערות קבורה (איור 7:1, 8, 26, 35, 36; טבלה 1) חצרות וחזיתות בלבד. למערות חצר קטורה ומדרגות חצובות לרוחב. הפתח מקומר ולעתים נסגר באבן גולל. מידות וצורות אולמות הקבורה מגוונות, חלקן נחצבו במערות טבעיות, באחדות מן המערות נמצאו כוכי קבורה ובמערה אחת נמצאו שברי סרקופגים. בדרום השטח נמצא קבר ארגז (איור 70:1) שנחצב בסלע וקורה בלוח אבן שטוח המותאם למידותיו. 

 

טבלה 1. מערות קבורה (כל המידות במ')
מס' באיור 1 חצר אולם קבורה הערות
 
אורך רוחב אורך רוחב
7 - 3.2 3.2 המערה מטויחת, בור מים בשימוש משני
8 (איורים 2, 3) 5.9 3.3 4 3.2 בפתח המערה נמצאה אבן גולל; בדופן המזרחית נמצא בור מים בשימוש משני
26 3.2 1.6 6.5 4.2 -
35 9.2 5.3 8.6 7.0 בדופנות האולם שרידי 11 כוכים ובמרכזו שברי שני סרקופגים
36 (איורים 4, 5) 3.6 2.7 - - בפתח המערה נמצאה מגרעת לאבן גולל
70 (איורים 6, 7) קבר ארגז חצוב (1.1×2.2) מכסה הקבר, אבן חצובה, נמצא סמוך לפתח

 

מערות– המערות (טבלה 2) נמצאו בחלק הצפוני של השטח בשתי גדות ערוץ נחל מקומי מלבד מערה אחת (איור 43:1). המערות טבעיות ובחלקן החזיתות חצובות.

 

טבלה 2. מערות (כל המידות במ') 
מס' באיור 1 אורך רוחב גובה הערות
18 2 1 1 המערה בתחתית הערוץ, בחזיתה חצר חצובה, 1.5×6.0, ללא ממצאים
22 3 1 1 ללא ממצאים
24 2 1.5 1 בחזית המערה נמצאו כמה עצמות שנגררו כנראה על ידי טורפים
43 15 7 1.8 חצר 3.7×8.0, חצובה בחזית, ללא ממצאים
100 2.5 2 2.3 תקרה קמורה ללא ממצאים
101 4 2.1 2 בחזית המערה נמצאו חרסים מתקופת הברונזה הקדומה
102 4 1.5 1.5 בחזית המערה נמצאו חרסים מתקופת הברונזה הקדומה

גתות – בכל שטח החפירה פזורות גתות משני טיפוסים: גתות קטנות הכוללות משטח דריכה קטן (עד 4 מ"ר) ובור איגום קטן וגתות גדולות שמשטח הדריכה שלהן גדול (עד 16 מ"ר), בור איגום ובור שיקוע.

 

טבלה 3. גתות (כל המידות במ')
גתות קטנות (עד 2 מ')
מס' 1 באיור משטח דריכה בור איגום הערות
  אורך רוחב עומק אורך רוחב עומק  
25 (איורים 8, 9) 1.5 1.5 0.4 1.2 0.8 0.5  
28 (איורים 10, 11) סגלגל 1.5×2.1; עומק 0.05 סגלגל 0.6×0.9; עומק 1.05  
32 1.05 1 0.2 0.8 0.4 0.4 בפינת בור האיגום בור שיקוע, 0.3 קוטר
34 (איורים 12, 13) קוטר 1.1 0.2 קוטר 0.7  
40 1.5 1.85 0.3 0.6 1.05 0.5  

 

גתות גדולות

מס' באיור 1 משטח דריכה בור איגום הערות
אורך רוחב עומק אורך רוחב עומק
22A 3.5 2.5 0.6 1.5 1.5 2 בור שיקוע חצוב ומדורג, 0.4 קוטר, במרכז בור האיגום
31 2.2 1.7 0.7 1.4 0.9 0.6  -
42 (איורים 14, 15) 4.05 3 0.7 1.2 1.3 1.2 בור שיקוע, 0.4 קוטר, במרכז בור האיגום
48  2.1 0.4  2.1 2.15 1.2  בור שיקוע חצוב, 0.4×0.4, במרכז בור האיגום
 52 2.6  0.5  1.43 בור שיקוע, 0.4 קוטר, במרכז בור האיגום
 57 2.7  סגלגל 2.0  1.1   
 59A (איורים 16, 17) 3.9  0.4  2.1  1.6  1.1  בור שיקוע חצוב 0.4 נמצא במרכז בור האיגום
 68 (איורים 18, 19) 2.5  2.5  0.2  1.2  1.1  בור שיקוע ומדרגה חצובים, 0.4x0.4, במרכז בור האיגום
69  3.7  3.6  0.3  1.5  1.2  1.3  בור שיקוע חצוב, 0.4 קוטר, מרוצף בפסיפס, במרכז בור האיגום
 86 (איורים 20, 21)

2.1

4.1

1.75

3.9 

 

0.4 

1.8

 

1.7 1.55 שני משטחי דריכה, בור השיקוע, 0.3 קוטר, כולל מדרגות חצובות 

מחצבות – המחצבות שנמצאו בשטח (טבלה 4) הן מחצבות 'חצר' קטנות ואליהן יש להוסיף את חצרות הקברים והגתות שמהן נחצבו אבנים לבנייה. החציבה נעשתה בתעלות ניתוק שנחצבו סביב האבנים ומתחתן.

 

טבלה 4. מחצבות (כל המידות במ')
מס' באיור 1 אורך רוחב גובה
5 2.5 2 0.3
10 3.5 2.4 0.3
17

4.5

4.4

2.7

3

0.4

 

29 5.3 3.2 2
35A 2.5 0.9 0.6
37 3 2.3 0.6
39 3.4 1.7 0.7
53 2.4 1.5 0.3

 

מגדלי שדה – נחפרו ארבעה מגדלי שדה (טבלה 5) שהשתמרו חלקית לגובה נדבך אחד. בשני מגדלים לא ניתן היה לשחזר מידות. המגדלים מפוזרים בכל השטח, על פי רוב בנקודות שליטה על הסביבה הקרובה.

 

טבלה 5. מגדלי שדה (כל המידות במ')
מס' באיור 1 אורך רוחב הערות
2 (איורים 22, 23) 4.5 4 המגדל השתמר בחלקו המזרחי בלבד לגובה נדבך אחד; מתוארך לתקופה הביזנטית
45 1.75 (קיר מערבי) 1.5 (קיר דרומי) מגדל קטן, השתמר בפינתו הדרומית-מערבית; מתוארך לתקופה הביזנטית
49 (איור 24) - - שרידי מגדל חרב
59 - - נבנה על משטח סלע. אבני המעטפת נמצאו מפוזרות סביב; מתוארך לתקופה הביזנטית

 

בתי בד קטורים/'רחיים של גרוסות' – נמצאו שלושה מתקנים (טבלה 6) שבשלושתם השתמר אגן הריסוק בלבד ומסלול הליכה עגול חצוב, לאדם או לבהמה.

 

טבלה 6. בתי בד קטורים/'רחיים של גרוסות' (כל המידות במ')
 
מס' באיור 1 קוטר אגן הריסוק הערות
6 (איורים 25, 26) 2.25 -
27 (איורים 27, 28) 1.9 האגן השתמר בחלקו
71 (איור 29) 2.25 סמוך לאגן שני ספלולים, 0.25 ו-0.5 קוטר, 0.35 עומק

בורות מים – רוב הבורות דמויי פעמון (6.5 מ' קוטר מרבי; טבלה 7) ויש גם דמויי משולש או מלבן. הדפנות מטויחות ובראש הבור פתח שאיבה עגול (1.5-1.0 מ' קוטר).

 

טבלה 7. בורות מים (כל המידות במ')
 
 מס' באיור 1 קוטר  עומק  הערות 
 11 כ-1  1.3  בור פעמון 
 33 3.5  בור פעמון 
 44

כ-1.7;

כ-1.4 

2.3 

 

בור פעמון; הבור מחולק לשניים, שרידי טיח בדופן 
 46 1.8  חתך הבור משולש 
 47 1.6  חתך הבור מלבני 
 54 כ-1.5  בור פעמון; שרידי טיח אפורת ומדרכי רגל חצובים בדופן 
 55 כ-1.5  0.5  בור פעמון; מלא באבנים 
 83 6.5  בור פעמון; כמה שכבות טיח 

כבשני סיד – נמצאו בצפון שטח החפירה בערוץ נחל (טבלה 8).

 

טבלה 8. כבשני סיד (כל המידות במ')
 
מס' באיור 1 קוטר חיצוני עומק הערות
19 (איורים 30, 31) 5.5 1.7  
30 (איורים 32, 33) 5 1.5 קיר חיצוני כפול, 1.5 עובי כולל, ללא ממצא

ספלולים נמצאו ספלולים במגוון מידות (0.8-0.1 מ' קוטר, 0.30-0.05 מ' עומק; טבלה 9). לא הובאו הספלולים והשקערוריות שנמצאו סמוך לגתות.

 

טבלה 9. ספלולים (כל המידות במ')

מס' באיור 1 קוטר עומק הערות
17 (איורים 34, 35) 0.8 0.1 שני הספלולים חצובים במשטח סלע אחד
17A 0.75 0.25
29A (איור 36) 0.45 0.25  
41 0.5 0.3 מדרום וממזרח לספסול חצוב קו שוליים, 0.6 אורך

60

60A

60B

60C

60D

0.12

0.28

0.12

0.34

0.30

0.05

0.05

0.04

0.05

0.10

חמישה ספלולים קטנים חצובים במשטח סלע אחד
62 0.28 0.3  
63 0.35 0.2  

 

ערמות סיקול – נמצאו על פי רוב בשטחים המישוריים (טבלה 10). אחדות מן הערמות נמצאו מוקפות אבנים גדולות שמנעו את התפזרות האבנים.

 

10. ערמות סיקול (כל המידות במ')

מס' באיור 1 אורך רוחב גובה
9 (איורים 37, 38) 11 9.5 1
16 10 7 0.4
51 8 7 0.5
56 5 4 0.5
61 11 1.5 1
1 9 8.5 1.2
58 5 4 0.5
64 20.5 13.5 1
65 17.5 14 1
66 14.5 10 1.2
67 (איורים 39, 40) 14.5 12 1
84 12.5 12.5 1

דרך קדומה – בדרך החוצה את שטח החפירה ממזרח למערב (איור 38:1) נעשה חתך

(5.5 מ' רוחב) בעזרת כלי מכני כדי לעמוד על שיטת סלילת הדרך. נראה שהשטח יושר בחציבות קטנות בחלק הדרומי הפונה אל מעלה המדרון. בצד צפוני הפונה למורד המדרון נמצאה תמיכה של אבנים (עד 1 מ' אורך) בשלושה נדבכים. תשתית הדרך (0.5 מ' עובי מרבי) עשויה אבנים קטנות שהונחו על הסלע הטבעי. חלקה העליון עשוי עפר מהודק ומעט אבנים קטנות.