האתר המרכזי (כ-4 דונם) נמצא על גבעה נישאת (איור 2). בחלקו הגבוה תועד מבנה מעוגל (כ-10 מ' קוטר), שנבנה באבני גוויל גדולות מבזלת מקומית; הוא השתמר לגובה של נדבך אחד עד שני נדבכים. בשטחו הפנימי של המבנה ניכרים שרידי קירות, אולי חלוקה פנימית. בקרבת המבנה אותרו שלושה ספלולים חצובים. במדרון הצפוני של הגבעה תועד פתח של מכלול תת קרקעי (בור מים?). ממערב למבנה, באוכף, תועדה תעלה חפורה וחצובה (35 מ' אורך, 8 מ' רוחב), שמשני צדיה ניכרים קירות אבן בנויים וערמות של אבנים מסוקלות. בחלקו המערבי, המתון, של האתר תועדו ערמות מוארכות של אבנים מסוקלות; אפשר שבבסיסן יש קירות. מצפון-מזרח למבנה המעוגל, במדרון התלול של הגבעה, נסקר קיר, שנבנה באבני גוויל גדולות מבזלת לגובה שני נדבכים; הקיר נמשך עד לשפת התעלה. האתר ממוקם בנקודה אסטרטגית, השולטת על הסביבה הקרובה ומאפשרת תצפית גם לסביבה רחוקה יותר. סביר להניח כי אתר זה היה קשור ליישובים גדולים בקרבתו, עליהם הוא חולש, ובהם חורבת קדש מצפון, תל בית ירח ממזרח ותל עלי וחורבת כוש מדרום.
בשלושת ריכוזי האתרים עם הממצא, בצפונו, בצפון-מזרחו ובדרומו של השטח הנסקר, תועדו גלי אבנים (5 מ' קוטר מרבי) וקירות, ששימשו כנראה לתיחום שדות.